Ngân hàng

Thay vì sử dụng biện pháp hành chính là trần tín dụng, chuyên gia cho rằng, NHNN có thể cân nhắc sử dụng các công cụ mang tính thị trường hơn (Hình minh họa).
Ngân hàng
21/09 17:17

Đến lúc bỏ trần tín dụng?

Sau hơn một thập kỷ áp dụng, các bất cập, hạn chế dần bộc lộ rõ hơn bản chất của trần tín dụng - một biện pháp hành chính trong nền kinh tế thị trường...