SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng

Trần Thúy 14:49 12/08/2022
SHB cũng cho biết, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
SHB tăng vốn điều lệ lên gần 26,7 nghìn tỷ đồng (Hình minh họa)
SHB tăng vốn điều lệ lên gần 26,7 nghìn tỷ đồng (Hình minh họa)

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng.

Đây cũng là kết quả phát hành đã được Ủy ban Chứng khoán xác nhận trước đó; tương ứng với số cổ phiếu đã được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết bổ sung và đã đưa vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.

SHB cũng cho biết, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng vốn điều lệ lên mức 36.459 tỷ đồng, dự kiến đứng trong Top 3 ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ.

Theo đó, SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình NHNN phương án tăng vốn điều lệ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm 3 phần: chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:20 với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB với tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 45,12 triệu cổ phiếu mới.

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của SHB đạt hơn 522 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 91,7% kế hoạch năm 2022. Tổng vốn huy động đạt hơn 471 nghìn tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 390 nghìn tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều hoàn thành 93% kế hoạch năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 5,9 nghìn tỷ đồng (tăng 84%), hoàn thành trên 50% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9,5 nghìn tỷ đồng (tăng 113%), tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%, xếp hạng tín nhiệm của Moody’s đạt B1.

Đọc tiếp

Thay vì sử dụng biện pháp hành chính là trần tín dụng, chuyên gia cho rằng, NHNN có thể cân nhắc sử dụng các công cụ mang tính thị trường hơn (Hình minh họa).

Đến lúc bỏ trần tín dụng?

Ngân hàng
21/09 17:17
Sau hơn một thập kỷ áp dụng, các bất cập, hạn chế dần bộc lộ rõ hơn bản chất của trần tín dụng - một biện pháp hành chính trong nền kinh tế thị trường...