Xe

Người dân đi đăng ký biển số xe ô tô tại Hà Nội - Ảnh: VnEpress.
Xe
06/08 12:41

Sắp chính thức thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày 5/8/2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá theo đề nghị của Bộ Công an.