Xin chờ trong giây lát...

Bảo hiểm Xã hội 24H: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí "chây ì" đóng BHXH cho người lao động

29/04/2024 08:14 Bản tin BHXH

Bản tin Bảo hiểm Xã hội 24H số 111 ngày 29/4/2024 có những nội dung đáng chú ý sau: Quy định về chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí nợ đóng bảo hiểm hơn 16,2 tỷ đồng, Công ty Tư vấn Khảo sát Dầu khí PVE nợ đóng bảo hiểm hơn 2 tỷ đồng,...

Thực hiện NGUYỄN LUẬN
Phiên bản di động