Xin chờ trong giây lát...

Bản tin Bảo hiểm xã hội 24h: Để nhận lương hưu 50 triệu đồng/tháng, phải đóng BHXH hàng tháng bao nhiêu?

20/05/2024 11:52 Bản tin BHXH

- Muốn nhận lương hưu 50 triệu đồng trên tháng thì cần đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bao nhiêu?

- Cách tính lương hưu để người lao động nên biết?

- Sau cải cách tiền lương ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương hưu thay đổi như thế nào?

- Công ty Cổ phần 504 nợ đóng BHXH 160 tháng.

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/05/07/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-05-luc-07315520240505073203.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Công ty Phân bón Nam Việt nợ đóng bảo hiểm xã hội hơn 918 triệu đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/03/08/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-03-luc-08415420240503084206.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Công ty Lữ Nhạc nợ bảo hiểm xã hội hơn 5,3 tỷ đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/02/08/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-02-luc-08092020240502080931.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Bất động sản Thiên Minh nợ đóng bảo hiểm xã hội 48 tháng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/01/11/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-01-luc-11432820240501114340.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Có được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH không?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/30/09/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-30-luc-09300820240430093343.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - mã chứng khoán HBC nợ đóng bảo hiểm xã hội hơn 38 tỷ đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/29/08/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-29-luc-08172520240429081743.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí "chây ì" đóng BHXH cho người lao động

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/27/18/120240427181850.jpg?rt=20240427181852

Bảo hiểm Xã hội 24H: 3 trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/26/15/anh-bo-220240426154302.jpg?rt=20240426154304

Bảo hiểm Xã hội 24H: Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/25/15/120240425153701.jpg

Bảo hiểm Xã hội 24H: BHXH Việt Nam cảnh báo lừa đảo trúng thưởng do tham gia BHYT lâu năm

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/24/21/120240424212824.jpg?rt=20240424212826

Bảo hiểm Xã hội 24H: Có được hoàn tiền BHXH khi trùng thời gian đóng ở 2 sổ khác nhau?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/24/09/duy-32-1-120240424092236.jpg?rt=20240424092238

Bảo hiểm Xã hội 24H: CTCP Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát nợ BHXH lên đến 152 tháng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/23/09/golf-hoarding-apr20240423092805.jpg?rt=20240423092807

Bảo hiểm Xã hội 24H: Lao động nữ 44 tuổi nghỉ hưu được không?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/22/15/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-22-luc-15350420240422153515.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là ai, mức đóng hằng tháng bao nhiêu?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/20/13/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-20-luc-13111320240420131122.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Người tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/20/13/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-20-luc-13050820240420130517.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Người tham gia BHXH tự nguyện được thụ hưởng nhiều chế độ

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/18/16/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-18-luc-16463820240418164648.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh nợ đóng bảo hiểm gần 1,9 tỷ đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/17/10/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-17-luc-10155920240417101900.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: 5 quyền lợi bị mất khi người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/15/18/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-15-luc-18085220240415180903.png

Tin nóng Bảo hiểm Xã hội: Người lao động cần làm gì khi đã nghỉ việc nhưng công ty còn nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/15/08/1-120240415080439.png?rt=20240415080440

Tin nóng Bảo hiểm Xã hội: CTCP Điện Máy TP. Hồ Chí Minh nợ BHXH 36 tháng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/14/08/1-120240414080703.png

Tin nóng Bảo hiểm Xã hội: CTCP cơ khí và xây lắp 276 nợ BHXH hơn 3,7 tỷ đồng

    Trước         Sau    
Phiên bản di động