Xin chờ trong giây lát...

Tin nóng Bảo hiểm Xã hội: Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí nợ bảo hiểm rất lớn

26/02/2024 10:05 Bản tin BHXH

Tin nóng BHXH số 53 ngày 26/2 có nhiều nội dung đáng chú ý: Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí nợ bảo hiểm 22 tháng hơn 15,8 tỷ đồng, Kondo Việt Nam nợ bảo hiểm lao động 22 tháng hơn 15,4 tỷ đồng, đối tượng nào được nộp BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu?,...

Thực hiện THANH TÂM
Phiên bản di động