Những chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 11/2023

25/10/2023 14:15 Hiệu quả sản xuất kinh doanh An Nhiên (T/H)
Từ tháng 11/2023, nhiều chính sách mới về công chức bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, hướng dẫn vị trí việc làm của một số ngành, lĩnh vực và hướng dẫn về mức lương của công chức chuyên ngành thống kê…
Những chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 11/2023 (Ảnh minh họa).
Những chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 11/2023 (Ảnh minh họa).

Hướng dẫn vị trí việc làm nhiều ngành, lĩnh vực

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 11/2023 là các Thông tư của các Bộ, ngành hướng dẫn vị trí việc làm của ngành, lĩnh vực của mình. Cụ thể như sau:

1.1 Ngành tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 10/2023/TTBTNMT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, ban hành kèm Thông tư 10 là danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập và danh mục chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Kèm theo Thông tư này còn có bản mô tả vị trí việc làm cùng khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chưncs danh nghề nghiệp chuyên ngành tài nguyên và môi trường đảm bảo:

- Khung năng lực của vị trí lãnh đạo, quản lý: Phù hợp với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý do cấp có thẩm quyền quyết định.

- Khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: Phù hợp tiêu chuẩn chức danh đó hoặc tiêu chuẩn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Thông tư 10 có hiệu lực từ 20/11/2023.

1.2 Ngành, lĩnh vực tư pháp

Tương tự như công chức ngành tài nguyên và môi trường, ngành tư pháp cũng được Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTP hướng dẫn chi tiết vị trí việc làm.

Cụ thể, tại Điều 4 Thông tư 06/2023, danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp lĩnh vực tư pháp:

16 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

15 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành

Đặc biệt, khoản 2 Điều 6 Thông tư này khẳng định, nếu viên chức hiện đang giữ hạng cao hơn hạng yêu cầu của vị trí việc làm thì tiếp tục giữ hạng đó cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

1.3 Chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tương tự như hai lĩnh vực trên, với chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tại Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT cũng hướng dẫn về vị trí việc làm như chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên về quản lý trồng trọt, bảo vệ thực vật, thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật… thuộc:

Cơ quan hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan hành chính thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thông tư này có hiệu lực từ 01/11/2023.

2. Thời hạn công chức xây dựng định kỳ chuyển đổi công tác

Ngoài các chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 11/2023 hướng dẫn vị trí việc làm thì tại Thông tư 08/2023/TT-BXD, Bộ Xây dựng đã liệt kê danh mục cách vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi công tác.

Cụ thể, Điều 4 Thông tư 08 nêu rõ, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức làm việc tại các vị trí của ngành xây dựng là từ đủ 03 - 05 năm.

Và thời điểm tính thời hạn này là thời điểm ban hành văn bản điều động, phân công, bố trí nhiệm vụ với công chức, viên chức.

Cụ thể, một số vị trí phải định kỳ chuyển đổi vị trí việc làm gồm:

Cấp giấy phép trong xây dựng: Các vị trí gồm kiểm tra, đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề/chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm…

Thẩm định dự án xây dựng: Gồm các vị trí như thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở…

Quản lý quy hoạch xây dựng: Gồm thẩm định đồ án hoặc nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng…

Quản lý, giám sát chất lượng công trình xây dựng: Gồm các vị trí kiểm tra nghiệm thu hoặc đánh giá hồ sơ đề nghị cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình xây dựng…

3. Mức lương ngạch công chức chuyên ngành thống kê

Mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức thống kê được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT.

Theo đó, ngành thống kê có các chức danh công chức gồm: Thống kê viên cao cấp, thống kê viên chính, thống kê viên, thống kê viên trung cấp và nhân viên thống kê.

Trong đó, mức lương của các ngạch này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết tại Điều 11 Thông tư 08 như sau:

Ngạch thống kê viên cao cấp: Áp dụng lương công chức loại A3, nhóm 1, có hệ số lương từ 6,2 - 8,0 tương đương mức lương từ 9,238 - 11,92 triệu đồng/tháng.

Ngạch thống kê viên chính: Áp dụng lương công chức loại A2, nhóm 1, có hệ số lương từ 4,4 - 6,8 tương đương 6,556 - 10,102 triệu đồng/tháng.

Ngạch thống kê viên: Áp dụng lương công chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98 tương đương mức lương từ 3,486 - 7,420 triệu đồng/tháng.

Ngạch thống kê viên trung cấp: Áp dụng lương công chức loại A0, có hệ số lương từ 2,1 - 4,89 tương đương mức lương từ 3,129 - 7,286 triệu đồng/tháng.

Ngạch nhân viên thống kê: Áp dụng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06 tương đương mức lương từ 2,771 - 6,049 triệu đồng/tháng.

4. Điều kiện bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý lĩnh vực giao thông

Có hiệu lực từ 15/11/2023, chính sách mới về công chức có hiệu lực tháng 11/2023 cuối cùng là Thông tư 24/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giao thông vận tải.

Theo đó, điều kiện bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý được nêu tại Điều 9 Thông tư này như sau:

Là công chức/viên chức và đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ

Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt

Không đang trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật/xem xét xử lý kỷ luật

Trình độ từ đại học trở lên, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ

Không phải một trong các mối quan hệ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập: Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột.

Riêng Chủ tịch Hội đồng quản lý phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trên và đáp ứng thêm tiêu chuẩn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

Các tin khác

Techcombank và Starbucks Vietnam đem "Tết ấm từ tim – Rước lộc như ý” tới khách hàng

Techcombank và Starbucks Vietnam đem "Tết ấm từ tim – Rước lộc như ý” tới khách hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) vừa công bố hợp tác toàn diện với Starbucks Vietnam nhằm đem đến những trải nghiệm đặc quyền cho khách hàng của cả hai bên. Ngoài áp dụng thẻ thành viên hay tiền mặt, khách hàng khi thanh toán sản phẩm, dịch vụ tại các cửa hàng Starbucks Vietnam sẽ được tích hợp hình thức thanh toán một chạm qua thẻ Techcombank Visa với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Agribank phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Agribank phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Hội đồng Thi đua khen thưởng Agribank phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024”.
Tổ vay vốn – cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng

Tổ vay vốn – cầu nối gắn kết giữa Agribank và khách hàng

Tổ vay vốn thực sự đã trở thành cầu nối giữa Agribank với khách hàng, góp phần thúc đẩy chuyển tải dòng vốn ưu đãi từ ngân hàng đến tận tay khách hàng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả nhất.
Bộ Công thương tiếp tục đề nghị tăng giá điện

Bộ Công thương tiếp tục đề nghị tăng giá điện

Bộ Công Thương kiến nghị xem xét điều chỉnh giá điện năm 2024 để đảm bảo phản ánh biến động các thông số đầu vào của giá điện, giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nguồn để thanh toán cho các chủ đầu tư nhà máy điện.
Khai xuân mới, SHB “lì xì” nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng doanh nghiệp

Khai xuân mới, SHB “lì xì” nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng doanh nghiệp

Từ nay đến ngày 31/3/2024, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình khuyến mãi Tết Giáp Thìn "Sạc pin đầy ắp – Năm mới khởi sắc" trên toàn quốc với nhiều quà tặng, ưu đãi đa dạng về sản phẩm dịch vụ và ưu đãi tặng quà với tổng giá trị lên tới hơn 600 triệu đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp.
2023: BIC tăng trưởng cao nhất trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

2023: BIC tăng trưởng cao nhất trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Ngày 17/1/2024, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024.
TPBank: Năm 2023 CASA tăng trưởng ấn tượng cùng lượng khách hàng vượt mốc 12 triệu

TPBank: Năm 2023 CASA tăng trưởng ấn tượng cùng lượng khách hàng vượt mốc 12 triệu

Trong một năm khó khăn của thị trường, bằng định hướng phát triển bền vững và phát triển xanh, TPBank đã cho thấy bản lĩnh mạnh mẽ, khả năng đứng vững trước thách thức với nhiều chỉ số tích cực. Tỉ trọng CASA tăng 34%, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 16.000 tỷ đồng, thu nhập lãi thuần tăng gần 9%, lên mức 12.500 tỷ đồng, đặc biệt là số lượng khách hàng tăng trưởng thần kỳ vượt mốc 12 triệu trong năm 2023.
Phải trả gộp 2 tháng lương hưu trước 20/1, chi trả lương, thưởng Tết kịp thời

Phải trả gộp 2 tháng lương hưu trước 20/1, chi trả lương, thưởng Tết kịp thời

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hoàn thành trả gộp 2 tháng lương hưu trước 20/1; chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, bố trí nghỉ Tết đúng chế độ.
Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị phạt do vi phạm lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị phạt do vi phạm lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND TP. Đà Nẵng đã xử phạt hành chính đối với Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành, Công ty TNHH KOKILI Việt Nam và Công ty TNHH trang trí nội thất và quảng cáo Sài Gòn DAD. Các công ty này đã chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động với số tiền lớn.
Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 9/1/2023, CEO Group long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Đoàn Văn Bình và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 Tập đoàn CEO.
NHNN giao hết toàn bộ room tín dụng 15% cho các ngân hàng ngay từ đầu năm

NHNN giao hết toàn bộ room tín dụng 15% cho các ngân hàng ngay từ đầu năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2024 và chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng.
Ngành chăn nuôi lợn thất thu năm 2023

Ngành chăn nuôi lợn thất thu năm 2023

Tổng đàn lợn của cả nước tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022, song giá lợn hơi trên thị trường đang thấp hơn giá thành sản xuất, người chăn nuôi hầu như không có lãi, thậm chí thua lỗ.
Xử lý nghiêm các đại lý xổ số không cho người bán vé số trả lại vé không bán hết

Xử lý nghiêm các đại lý xổ số không cho người bán vé số trả lại vé không bán hết

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về việc chấp hành quy phạm pháp luật về kinh doanh xổ số.
Công ty Cơ điện Hà Nội nợ thuế, nợ bảo hiểm hơn 5,7 tỷ đồng, đã bị cưỡng chế hóa đơn

Công ty Cơ điện Hà Nội nợ thuế, nợ bảo hiểm hơn 5,7 tỷ đồng, đã bị cưỡng chế hóa đơn

Công ty CP Sản xuất và Dịch vụ Cơ điện Hà Nội nợ thuế 5,6 tỷ đồng, bị Cục Thuế TP. Hà Nội cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Bên cạnh đó, Công ty này còn bị Bảo hiểm xã hội Thành phố công khai nợ đóng gần 113 triệu đồng.
Agribank triển khai đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp

Agribank triển khai đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp

Mới đây, Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) đã ký kết Bản ghi nhớ triển khai Chương trình hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng thuộc Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.
Vinh danh 12 "Doanh nghiệp xuất khẩu lao động tiêu biểu" năm 2023

Vinh danh 12 "Doanh nghiệp xuất khẩu lao động tiêu biểu" năm 2023

12 doanh nghiệp xuất khẩu lao động tiêu biểu vừa được vinh danh tại Hội thảo "Nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước", tổ chức tại TP. HCM, sáng 27/12/2023.
Thẻ tín dụng SHB VISA Platinum được vinh danh Top 50 sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam

Thẻ tín dụng SHB VISA Platinum được vinh danh Top 50 sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam

Với những tính năng nổi bật và ưu đãi hấp dẫn, dòng thẻ tín dụng quốc tế SHB VISA Platinum của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Sản phẩm - Dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2023” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VNEconomy trao tặng.
Đà Nẵng: Dự án The Estuary được công ty Nhà Tuyên Sơn khởi công 2 lần trong hơn một năm

Đà Nẵng: Dự án The Estuary được công ty Nhà Tuyên Sơn khởi công 2 lần trong hơn một năm

The Estuary là dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng do Công ty TNHH Phát triển Nhà Tuyên Sơn làm chủ đầu tư. Dự án đã có 2 lần khởi công tính từ tháng 7/2022 đến nay.
Xem thêm
BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần

BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần.
Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai?

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai?

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Tiền đóng BHXH khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% khi cải cách tiền lương từ 1/7

Tiền đóng BHXH khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% khi cải cách tiền lương từ 1/7

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của lao động khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% so với năm 2023 khi cải cách tiền lương.
Yêu cầu nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết

Yêu cầu nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết.
Có bỏ thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Có bỏ thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Hiện nay có 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo Nghị quyết 27 thì sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền l
Đề nghị đưa 12 dự án nhà ở xã hội, thương mại vào thực hiện phát triển nhà ở đến 2025

Đề nghị đưa 12 dự án nhà ở xã hội, thương mại vào thực hiện phát triển nhà ở đến 2025

UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án đầu tư thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 gồm 12 dự án ở thị xã Điện Bàn, huyện Phú Ninh và Thăng Bình.
Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Phòng, chống rửa tiền Agribank chính thức đi vào hoạt động

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa tổ chức Lễ công bố hoạt động của Trung tâm Phòng, chống rửa tiền (PCRT) Agribank. Việc thành lập Trung tâm đã thể hiện quyết tâm và đánh dấu cam kết không ngừng của Agribank trong xây d
Các ngân hàng tiếp tục rà soát để cho vay dự án nhà ở xã hội, thương mại giá thấp

Các ngân hàng tiếp tục rà soát để cho vay dự án nhà ở xã hội, thương mại giá thấp

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đề nghị các ngân hàng thương mại tiếp tục rà soát, phân loại các dự án BĐS để kịp thời có giải pháp tín dụng phù hợp.
Giải pháp hiện thực hoá Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Giải pháp hiện thực hoá Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024 trên địa bàn cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội.
Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội liệu có thành hiện thực?

Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội liệu có thành hiện thực?

Việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội.
Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 3 nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng

Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 3 nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng

Công ty Thủy điện Quảng Trị vừa phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 03 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam Thủy và Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
Khánh Hòa tăng cường hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Khánh Hòa tăng cường hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Bài toán phá bỏ "lõi nghèo" không đơn thuần cần định hướng phát triển kinh tế của địa phương và tín dụng chính sách xã hội mà quan trọng hơn là việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn của người dân.
Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Hàng nghìn tỷ đồng đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vay ưu đãi bằng việc giảm lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ, cho vay mới... Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khủng hoảng, phục hồi
BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2023

BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2023

Ngày 6/1/2024, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) diễn ra tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được trao tặng Cờ đơn vị đứng đầu khố
Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 9/1/2023, CEO Group long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Đoàn Văn Bình và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 Tập đoàn CEO.
Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành Công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải” thu hút hàng trăm lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến từ các bộ, ngành, địa phương và đại diện các Hiệp hội bất động sản, nhà thầu x
Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Trong quý III/2023 CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã CK: NVL) bất ngờ báo lãi 137 tỷ đồng sau 2 quý lỗ liên tiếp. Mặc dù vậy, nhiều thành viên trong HĐQT Novaland lại không nhận lương, trong đó có cả chủ tịch Bùi Thành Nhơn.
Phiên bản di động