Vietcombank dự kiến trích 21.680 tỷ đồng chia cổ tức năm 2022

21/04/2023 10:40 Tài chính Trung Nghĩa
Sáng 21/4, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 với nhiều kế hoạch, nội dung quan trọng.
Năm 2022, Vietcombank lãi khủng, lương trung bình mỗi CBNV nhận 473,2 triệu đồng/năm
Vietcombank dự kiến trích 21.680 tỷ đồng chia cổ tức năm 2022
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Vietcombank.

Dự kiến trích 21.680 tỷ đồng chia cổ tức năm 2022

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, với lợi nhuận có thể phân phối là 29.390 tỷ, Vietcombank dự kiến trích gần 1.470 tỷ cho quỹ dự trự bổ sung vốn điều lệ, trích 2.939 tỷ đồng cho quỹ dự phòng tài chính và 3.291 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi,...

Sau khi trích lập các quỹ và điều chỉnh khác, lợi nhuận còn lại của Vietcombank là hơn 21.680 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Vietcombank dùng để chia cổ tức theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại cuộc họp, HĐQT Vietcombank cũng trình cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, định hướng chủ đạo của Vietcombank cho giai đoạn 2023 - 2028 là hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn 2030: Giữ vững vị thế số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu.

Trong giai đoạn 2022 – 2028, Vietcombank định hướng tăng trưởng tổng tài sản 9 – 10%/năm, tăng trưởng cấp tín dụng đối với nền kinh tế 12 – 14%/năm, huy động vốn tăng 10 – 11%/năm; ROE 17 – 18%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% và tỷ lệ an toàn vốn ở mức 10 – 11%.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 tăng tối thiểu 15%

Tại ĐHĐCĐ, ban lãnh đạo Vietcombank trình cổ đông kế hoạch kinh doanh cho năm 2023.

Theo đó, Vietcombank phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 15% so với năm 2022. Trước đó, ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy, năm 2023, Vietcombank dự kiến lãi tối thiểu khoảng 43.000 tỷ đồng.

Ngân hàng này cũng dự kiến tổng tài sản tăng 9% so với cuối năm 2022. Trong đó, tín dụng tăng 13% với tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Huy động vốn từ thị trường 1 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng với tỷ lệ cho vay/huy động không cao hơn mức thực hiện năm 2022.

Tỷ lệ chi trả cổ tức theo thẩm quyền phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

HĐQT Vietcombank đề xuất ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Vietcombank cho biết tập trung thực hiện 6 đột phá chiến lược và 3 trọng tâm trong dịch chuyển cơ cấu hoạt động kinh doanh.

6 đột phá chiến lược bao gồm: Thứ nhất, triển khai Chương trình hành động chuyển đổi số và Kế hoạch hành động chuyển đổi đúng tiến độ đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng. Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nguồn nhân lực thích ứng cho chuyển đổi số. Phát triển văn hóa số và ứng dụng phương pháp làm việc Agile. Thứ ba, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động; phát huy thế mạnh tổng thể của toàn hệ thống VCB. Thứ tư, đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, phát triển sản phẩm. Thứ năm, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. Thứ sáu, triển khai đúng tiến độ với tinh thần quyết tâm cao nhất Phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng yếu kém.

3 trọng tâm trong dịch chuyển cơ cấu hoạt động kinh doanh của Vietcombank gồm:

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng hiệu quả bền vững: Gia tăng tỷ trọng và chất lượng tài sản đảm bảo trong tổng dư nợ; tăng trưởng tín dụng bán buôn gắn với phát triển khách hàng và dịch vụ; tăng trưởng tín dụng bán lẻ, tín dụng tại PGD đồng thời với việc đảm bảo chất lượng tín dụng

Thứ hai, phấn đấu cải thiện tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ. Mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ trên kênh số và nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng.

Thứ ba, cơ cấu danh mục nguồn vốn theo hướng gia tăng hiệu quả. Phát triển mạnh mẽ vị thế tạo lập thị trường của VCB.

Báo cáo tại Đại hội, đại diện Vietcombank cho biết ngân hàng đã trình Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 1 tổ chức tín dụng cho Vietcombank. Ngân hàng đã hoàn thiện nội dung phương án nhận chuyển giao 1 tổ chức tín dụng và đang chờ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trương Gia Bình không tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, Vietcombank cũng sẽ báo cáo và trình cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến là 11 người, trong đó có 1 thành viên HĐQT đại diện vốn nước ngoài và 1 thành viên HĐQT độc lập.

Trước mắt, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngân hàng sẽ bầu 8 thành viên. Danh sách đề cử có các thành viên HĐQT đương nhiệm gồm: ông Phạm Quang Dũng (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Thanh Tùng (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), ông Đỗ Việt Hùng, ông Nguyễn Mỹ Hảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Hồng Quang (thành viên HĐQT).

Bên cạnh đó, Vietcombank bầu tái cử ông Shojiro Mizoguchi, thành viên HĐQT đương nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới. Ông Shojiro Mizoguchi là người đại diện vốn nhà đầu tư nước ngoài do cổ đông Mizuho đề cử.

Về thành viên độc lập, ngân hàng dự kiến bầu ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Viet Lotus. Ông Ngoạn là nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nguyên Tổ tưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank (hiện nay dã nghỉ hưu).

Như vậy, ông Trương Gia Bình (Chủ tịch FPT), thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ cũ sẽ không tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ mới theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Trương Gia Bình được bầu vào HĐQT Vietcombank tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Vietcombank cũng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2023-2028 là 05 người.

Trước mắt tại ĐHĐCĐ thường niên Vietcombank năm 2023, bầu 4 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Bầu tái cử 04 Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm: Ông Lại Hữu Phước, Trưởng Ban Kiểm soát; bà La Thị Hồng Minh, Thành viên Ban Kiểm soát; bà Đỗ Thị Mai Hương, Thành viên Ban Kiểm soát; bà Trần Mỹ Hạnh, Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội cũng sẽ trình cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình khác của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ rời vị trí Thành viên HĐQT độc lập Vietcombank Chủ tịch FPT Trương Gia Bình sẽ rời vị trí Thành viên HĐQT độc lập Vietcombank

Vietcombank vừa công bố danh sách 8 thành viên dự kiến ​​bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý, ông Trương Gia Bình - ...

Các tin khác

Năm 2024, bất động sản diễn biến ra sao?

Năm 2024, bất động sản diễn biến ra sao?

Theo HoREA, 10 tháng đầu năm 2023, thị trường bất động sản chủ yếu là những mảng màu tối, song vẫn có “điểm sáng” ở thị trường bất động sản công nghiệp.
HoREA kiến nghị 9 giải pháp về tín dụng nhằm hỗ trợ hiệu quả thị trường bất động sản

HoREA kiến nghị 9 giải pháp về tín dụng nhằm hỗ trợ hiệu quả thị trường bất động sản

HoREA nhấn mạnh, các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản thì giải pháp đầu tiên lại là “giải pháp phi tín dụng”.
Agribank cùng Ngành Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp cung ứng vốn cho nền kinh tế

Agribank cùng Ngành Ngân hàng triển khai nhiều giải pháp cung ứng vốn cho nền kinh tế

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chủ động giảm lãi suất huy động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, rút gọn hồ sơ cấp tín dụng, ban hành nhiều chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên phục vụ cho các động lực tăng trưởng. Dự kiến, đến 31/12/2023, Agribank sẽ tăng trưởng tín dụng khoảng 7,5% theo kế hoạch.
Techcombank hoàn thành 78% kết quả kinh doanh sau 9 tháng 2023

Techcombank hoàn thành 78% kết quả kinh doanh sau 9 tháng 2023

Kết thúc quý III/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định đúng như dự báo. Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về nhiều chỉ tiêu, trong đó tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu, lần lượt đạt 15.0% và 2.4%.
SHB tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm hỗ trợ khách hàng

SHB tiếp tục giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm hỗ trợ khách hàng

Tích cực hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay dành cho các khách hàng hiện hữu.
Cuối năm, nhiều ngân hàng “ráo riết” rao bán nợ xấu là loạt bất động sản

Cuối năm, nhiều ngân hàng “ráo riết” rao bán nợ xấu là loạt bất động sản

Dù việc rao bán tài sản là các khoản nợ xấu ở thời điểm cuối năm sẽ gặp không ít khó khăn về thanh khoản, song các ngân hàng liên tục thanh lý loạt bất động sản thời gian gần đây.
VPBank NEOBiz được Global Banking Finance Review vinh danh

VPBank NEOBiz được Global Banking Finance Review vinh danh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa vinh dự đón nhận giải thưởng Ứng dụng ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ (SME và Micro-SME) cho ứng dụng VPBank NEOBiz. Giải thưởng danh giá này do tổ chức Global Banking and Finance Review (GBAF) trao tặng.
Techcombank tăng trưởng CASA 2 quý liên tiếp, “hé lộ” 3 lợi thế khác biệt

Techcombank tăng trưởng CASA 2 quý liên tiếp, “hé lộ” 3 lợi thế khác biệt

Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đến từ hai hoạt động chính của khách hàng là giao dịch hàng ngày và giao dịch phục vụ nhu cầu đầu tư. Để thúc đẩy CASA, Techcombank (HOSE: TCB) tập trung xây dựng giải pháp nâng cao năng lực, giá trị cho khách hàng trong dài hạn, đưa TCB trở thành ngân hàng giao dịch chính, từ đó tạo lợi thế cho tăng trưởng CASA.
OPES hợp tác cùng Microsoft đẩy mạnh bảo hiểm số

OPES hợp tác cùng Microsoft đẩy mạnh bảo hiểm số

Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES (công ty thành viên thuộc VPBank) vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Microsoft trong dự án chiến lược hạ tầng đám mây Azure Cloud nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm bảo hiểm số ưu việt với công nghệ tiên tiến, mở ra hướng ứng dụng AI và Big Data vào quản lý, vận hành, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và góp phần nâng cao vị thế của OPES trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
SHB tiếp tục được vinh danh “Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất”

SHB tiếp tục được vinh danh “Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất”

Vừa qua, Tạp chí Asiamoney đã vinh danh Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là “Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất”. Việc liên tục được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh các giải thưởng về ESG, tín dụng xanh,… là minh chứng những thành quả rõ nét của ngân hàng trong chiến lược phát triển bền vững.
10 tháng đầu năm, hơn 1.000 doanh nghiệp bất động sản giải thể

10 tháng đầu năm, hơn 1.000 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Theo Tổng cục Thống kê, trong kỳ 10 tháng đầu năm 2023, bất động sản là ngành chứng kiến lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất.
Lãi suất thế giới tăng, nhưng lãi suất cho vay nước ta đã thấp hơn trước đại dịch Covid

Lãi suất thế giới tăng, nhưng lãi suất cho vay nước ta đã thấp hơn trước đại dịch Covid

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mặc dù lãi suất thế giới tăng cao nhưng NHNN đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành để định hướng đưa mặt bằng lãi suất của các khoản cho vay.
MB lãi gần 19.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng thêm 4 triệu khách hàng mới

MB lãi gần 19.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng thêm 4 triệu khách hàng mới

Với kết quả kinh doanh lạc quan trong quý III và 9 tháng đầu năm, MB vươn lên đứng đầu nhóm ngân hàng thương mại cổ phần về lợi nhuận
Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Trong quý III/2023 CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã CK: NVL) bất ngờ báo lãi 137 tỷ đồng sau 2 quý lỗ liên tiếp. Mặc dù vậy, nhiều thành viên trong HĐQT Novaland lại không nhận lương, trong đó có cả chủ tịch Bùi Thành Nhơn.
ACB: Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo riêng về phát triển bền vững

ACB: Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo riêng về phát triển bền vững

Ngày 27/10, ACB chính thức phát hành Báo cáo Phát triển bền vững 2022, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố báo cáo riêng về Phát triển bền vững (ESG).
Agribank mở đợt tuyển dụng nhân sự lớn nhất ngành ngân hàng từ đầu năm

Agribank mở đợt tuyển dụng nhân sự lớn nhất ngành ngân hàng từ đầu năm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) mới đây thông báo đợt tuyển dụng lao động ở nhiều vị trí với quy mô lên tới 1.139 chỉ tiêu.
40 nghìn tỷ ưu đãi lãi suất bị ế, kiểm toán điểm danh loạt ngân hàng "thờ ơ"

40 nghìn tỷ ưu đãi lãi suất bị ế, kiểm toán điểm danh loạt ngân hàng "thờ ơ"

Liên quan đến việc thự hiện gói 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%, Kiểm toán Nhà nước cho biết, nhiều ngân hàng thương mại chưa chủ động tiếp cận.
Sacombank đã thu hồi tổng cộng 90.800 tỷ đồng nợ xấu

Sacombank đã thu hồi tổng cộng 90.800 tỷ đồng nợ xấu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mới đây công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng.
Đề xuất giảm 2% thuế VAT cho các tổ chức tín dụng

Đề xuất giảm 2% thuế VAT cho các tổ chức tín dụng

Hiệp hội Ngân hàng mới đây đề xuất giảm 2% thuế VAT cho các tổ chức tín dụng vì hoạt động của các ngân hàng hiện nay khó khăn, nợ xấu và nợ rủi ro tiềm ẩn có xu hướng tăng.
Cắt giảm dự phòng, lợi nhuận quý III của PG Bank vẫn giảm tới 60%

Cắt giảm dự phòng, lợi nhuận quý III của PG Bank vẫn giảm tới 60%

Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, UPCoM: PGB) cho thấy các mảng kinh doanh đều sụt giảm mạnh so với quý III/2022.
Xem thêm
Phiên bản di động