Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng

29/05/2023 13:32 Chính sách pháp luật người lao động Trung Nghĩa
Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực TKV chỉ đạt 98,96% kế hoạch điều chỉnh giảm và riêng Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả chỉ đạt 40% kế hoạch năm; chia cổ tức tỷ lệ 5%.
Lãnh đạo Điện lực 3 nhận lương bao nhiêu năm 2022?
Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty điện lực TKV.

Sáng 29/5, Tổng công ty điện lực TKV (mã chứng khoán DTK) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng công ty điện lực TKV nhận định, năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-10 và xung đột Nga- Ucraina làm ảnh hưởng dến hoạt động xã hội và tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, việc biến động tăng cao và giá cả nguyên liệu (xăng, dầu…) cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Thị trường điện năm 2022 diễn biến rất phức tạp, một số thời điểm nhu cầu và giá điện giảm sâu. Nhu cầu huy động của thị trường giảm từ giữa tháng 5 do thời tiết mưa nhiều, các nhà máy thủy điện vận hành với công suất lớn do vậy các tổ máy thường xuyên vận hành với công suất lớn do vậy các tổ máy thường xuyên vận hành ở tải min. Hệ số phát tải các tổ máy nhiệt điện (ngoại trừ Nhiệt điện Na Dương) đều giảm 2-7%.

Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
Kết quả sản xuất kinh năm 2022 của Tổng công ty điện lực TKV (Nguồn: Tài liệu Đại hội)

Báo cáo tại Đại hội, HĐQT cho biết, sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 98,96% kế hoạch điều chỉnh giảm và riêng Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả chỉ đạt 40% kế hoạch năm. Nguyên nhân do thực hiện sửa chữa Tuabin S1 và S2 kéo dài so với kế hoạch nên làm ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất chung của Tổng công ty.

Doanh thu thực hiện đạt kế hoạch HĐQT điều chỉnh, các đơn vị đã phát huy tốt công tác chào giá và kết quả năm 2022, doanh thu đạt ở mức tương đối cao (101,8%). Lợi nhuận cao hơn kế hoạch điều chỉnh 4,26%.

Tổng công ty đánh giá, thị trường điện năm 2022 diễn biến rất phức tạp, một số thời điểm nhu cầu và giá điện giảm sâu. Nhu cầu huy động của thị trường điện giảm từ giữa tháng 5 do thời tiết mưa nhiều, các nhà máy vận hành với công suất lớn, do vậy các tổ máy thường xuyên vận hành ở tải min. Hệ số phát tải các tổ máy nhiệt điện (ngoại trừ Nhiệt điện Na Dương) đều giảm 2-7%. Một số tổ máy phải dừng dài ngày theo điều độ A0 như nhiệt điện Cao Ngạn, hiệt điện Nông Sơn, đặc biệt nhiệt điện Cẩm Phả thực hiện sửa chữa Tuabin S1 và S2 kéo dài thời gian so với kế hoạch dẫn đến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty giảm. Đánh giá cả năm thì giá thị trường thường xuyên duy trì ở mức cao, giá thị trường toàn phần bình quân đạt 1.540,5 đồng, tăng 551,8 đồng/kWh so với năm 2021 (trong đó, tăng giá CAN trung ình là 228,6 đồng, tăng giá SMP trung bình là 317,2 đồng), nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu (than, dầu) đều tăng mạnh. Trong năm, nhiều thời điểm giá SMP liên tục đạt giá trần khiến giá thị trường tháng đạt trên 1.700 đồng/kWh (tháng 3, 4, 9, 11, 12).

Riêng Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, thời gian sửa chữa kéo dài nên không tận dụng được thời điểm giá cao. Các đơn vi đã phát huy tốt công tác chào giá và kết quả năm 2022, doanh thu đạt mức tương đối cao.

Với chỉ tiêu sản lượng chưa đạt kế hoạch được giao, đạt 89,75%, tuy nhiên, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Kết quả cụ thể của công ty mẹ như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm đạt 7.160 triệu kWh (giảm 1,25% so với kế hoạch).

- Doanh thu đạt 10.984 tỷ đồng, tỷ lệ doanh thu thực hiện năm 2022 so với kế hoạch là tăng 1,8%.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 851 tỷ đồng (tăng 3,57% so với kế hoạch).

- Chia cổ tức tỷ lệ 5,5%

Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
Hiệu quả hoạt động của TKV năm 2022 (Nguồn: Tài liệu Đại hội)

Chỉ tiêu khả năng than toán nợ đến hạn nhỏ hơn 1: khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Tổng công ty mặc dù nhỏ hơn 1 nhưng vẫn lớn hơn 0,5- chưa rơi vào tình trạng doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,36 lần xuống còn 1,02 lần so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn theo kế hoạch Tập đoàn giao (Kế hoạch Tập đoàn giao năm 2022 là 1,29 lần), Tổng công ty đã tự chủ hơn về tài chính, giảm các khoản nợ phải trả.

Doanh thu 11.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 587 tỷ đồng trong năm 2023

Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
(Nguồn: Tài liệu Đại hội)

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm 8.401 triệu kWh, doanh thu 11.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 587 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 141 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch mức trả cổ tức (không bao gồm lợi nhuận năm trước để lại) lớn hơn hoặc bằng 3,5%, xây dựng trên cơ sở trích tối đa quỹ Đầu tư phát triển để có vốn đối ứng đầu tư.

Công nợ với EVN thường xuyên ở mức 2.000 tỷ đồng

Tại phần thảo luận, trước câu hỏi của Cổ đông về vấn đề sa sút của Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, HĐQT Tổng công ty cho hay, Tổng Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp như: Đưa Nhiệt điện Cẩm Phả vào diện giám sát đặc biệt; tái cơ cấu lực lượng lao động, các phòng, ban, phân xưởng theo chuẩn hóa của Tổng công ty; các hệ thống trang thiết bị xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, sửa chữa, bảo dưỡng trùng đại tư, đầu tư đổi mới; thực hiện triệt để chủ trương của Tổng công ty và thành lập các đoàn, các tổ công tác của các nhà máy trong Tổng công ty, giảm chi phí, tăng cường năng lực lãnh đạo cho Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả.

Về ý kiến Tổng công ty có mức lợi nhuận giữ lại khá cao nhưng chỉ chia cổ tức 5% trong năm 2022 mà không tăng lên khoảng 10%, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Hiệu cho hay: "Theo báo của chúng tôi, lợi nhuận giữ lại từ năm trước chuyển sang là 410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 766 tỷ đồng . Toàn bộ lợi nhuận giữ lại của Tổng công ty nhằm mục đích dự phòng để trả lại cho EVN và cho Nhà nước khoảng 900 tỷ đồng. Đó là lý do Tổng công ty không tăng tỷ lệ chia cổ tức.

Ông Đoàn Xuân Hiệu cũng cập nhật tình trạng trả tiền điện của EVN đối với các doanh nghiệp. "Công nợ của EVN rất là mệt mỏi trong vài tháng đầu năm khi EVN chưa được tăng giá điện. Công nợ tiền điện của EVN thường xuyên ở mức trên 2.000 tỷ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình thanh toán công nợ của EVN đến nay đã được cải thiện tương đối rõ rệt.

Tổng công ty Điện lực TKV là công ty con của công ty điện nên chúng ta cũng có lợi thế trong việc thu hồi nợ của EVN", Phó Tổng Giám đốc TKV cho hay.

EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, tăng thêm 3% kể từ hôm nay EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, tăng thêm 3% kể từ hôm nay

Sau thời gian báo lỗ, EVN vừa thông báo điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân, tăng thêm 3% so với mức giá hiện ...

Chính thức phê duyệt Quy hoạch điện VIII: Bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy Chính thức phê duyệt Quy hoạch điện VIII: Bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính ...

Chân dung tân Tổng Giám đốc Điện lực EVNFinance vừa được bổ nhiệm Chân dung tân Tổng Giám đốc Điện lực EVNFinance vừa được bổ nhiệm

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã thống nhất bổ nhiệm ông Mai Danh ...

Các tin khác

Quy định mới về quản lý tiền lương đối với công ty do Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quy định mới về quản lý tiền lương đối với công ty do Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 và Nghị định số 82/2021/NĐ-CP ngày 6/9/2021 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
Cách tính mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo luật mới nhất

Cách tính mức đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo luật mới nhất

Sau khi mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng tăng từ 1/7/2024 kéo theo mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng tăng.
Cách tính lương hưu theo Luật BHXH (sửa đổi): Chi tiết theo thời gian tham gia

Cách tính lương hưu theo Luật BHXH (sửa đổi): Chi tiết theo thời gian tham gia

Người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) ở mỗi khoảng thời gian khác nhau thì số năm tính bình quân của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH khác nhau.
Ngân hàng Chính sách xã hội: Nhiều thành tựu khi thực hiện Chỉ thị 40

Ngân hàng Chính sách xã hội: Nhiều thành tựu khi thực hiện Chỉ thị 40

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị số 40) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), bằng sự đồng tâm, hiệp lực và quyết liệt, các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra của Chỉ thị số 40 đã được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cơ bản hoàn thành; hoạt động TDCSXH đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nhiều doanh nghiệp TP.HCM chậm đóng bảo hiểm xã hội

Nhiều doanh nghiệp TP.HCM chậm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa công bố hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chậm đóng BHXH cho người lao động với số tiền rất lớn.
Chính thức rút ngắn thời gian đóng BHXH, NLĐ hưởng lương hưu bao nhiêu?

Chính thức rút ngắn thời gian đóng BHXH, NLĐ hưởng lương hưu bao nhiêu?

So với Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, Luật BHXH (sửa đổi) có nhiều thay đổi hướng tới các mục tiêu lớn như: mở rộng đối tượng tham gia; gia tăng quyền, lợi ích trong thụ hưởng chính sách để thu hút người lao động tham gia BHXH,...
Tin vui về chế độ thai sản cho cả lao động nam và nữ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tin vui về chế độ thai sản cho cả lao động nam và nữ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bổ sung chế độ thai sản vào chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là 1 nội dung chính của Luật BHXH (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 29/6.
Từ 1/7, BHXH điều chỉnh tăng 10 khoản trợ cấp

Từ 1/7, BHXH điều chỉnh tăng 10 khoản trợ cấp

Các khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được điều chỉnh tăng từ 1/7/2024 khi lương cơ sở tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng/ tháng.
Bảo Nguyên Group - chủ hệ thống mầm non WIS, Worldkids nợ đóng bảo hiểm hơn 4,6 tỷ đồng

Bảo Nguyên Group - chủ hệ thống mầm non WIS, Worldkids nợ đóng bảo hiểm hơn 4,6 tỷ đồng

Theo công bố của BHXH TP. HCM, Công ty CP Tập đoàn Bảo Nguyên (Bảo Nguyên Group), chậm đóng BHXH hơn 4,6 tỷ đồng.
Bảng lương dự kiến từ 1/7 của công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng

Bảng lương dự kiến từ 1/7 của công chức, viên chức khi lương cơ sở tăng

Từ 1/7/2024, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm nên công chức, viên chức sẽ được tăng lương theo bảng lương cơ sở.
Một chi nhánh Tổng Công ty May Nhà Bè nợ bảo hiểm xã hội hơn 356 triệu đồng

Một chi nhánh Tổng Công ty May Nhà Bè nợ bảo hiểm xã hội hơn 356 triệu đồng

Đó là thông tin trong Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) tại Chi nhánh Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần - Xí nghiệp May Bảo Lộc.
Một tỉnh của Nhật Bản có chương trình bảo hiểm thân nhân dành cho lao động Việt Nam

Một tỉnh của Nhật Bản có chương trình bảo hiểm thân nhân dành cho lao động Việt Nam

Tỉnh Yamanashi của Nhật Bản đã công bố chương trình bảo hiểm thân nhân đầu tiên dành cho lao động Việt Nam đang làm việc tại tỉnh này. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), đây là biện pháp mới nhất của tỉnh Yamanashi trong nỗ lực trở thành điểm đến hấp dẫn hơn để thu hút nguồn nhân lực nước ngoài, trong đó đáng chú ý là lao động Việt Nam.
Sửa Luật thuế 71: Vì một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững

Sửa Luật thuế 71: Vì một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững

Những bất cập của Luật thuế 71/2014/QH13 (Luật thuế 71) là rõ ràng, kéo dài nhiều năm gây rất nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng lớn đến nền nông nghiệp nước nhà. Đã đến lúc, sắc thuế này cần phải được thay đổi.
Thu nhập của lao động Việt Nam tại nước ngoài cao và ổn định

Thu nhập của lao động Việt Nam tại nước ngoài cao và ổn định

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài tham gia nhiều ngành nghề như: Sản xuất, chế tạo; xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ với điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt, chế độ phúc lợi bảo đảm. Thu nhập của người lao động cao và ổn định, dao động từ 1.200 – 1.600 USD/tháng tại Nhật Bản và Hàn Quốc; 800 - 1.200 USD/tháng tại Đài Loan và các nước châu Âu,...
Tăng lương cơ sở từ 1/7: Chi tiết 9 đối tượng được áp dụng

Tăng lương cơ sở từ 1/7: Chi tiết 9 đối tượng được áp dụng

Mức tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.
Từ 1/7: Hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH

Từ 1/7: Hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH

Bên cạnh phương án điều chỉnh tăng 30% lương cơ sở, Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7.
Người lao động chọn đi Nhật Bản làm việc cao nhất trong 5 tháng qua

Người lao động chọn đi Nhật Bản làm việc cao nhất trong 5 tháng qua

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 65.852 lao động (19.409 lao động nữ) đạt 52,68 % kế hoạch năm 2024, trong đó thị trường Nhật Bản là 35.208 lao động (13.364 lao động nữ).
Tăng 30% lương cơ sở từ 1/7: 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng

Tăng 30% lương cơ sở từ 1/7: 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng

Từ 1/7 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng.
Doanh nghiệp Quảng Nam nợ bảo hiểm người lao động hơn 246 tỷ đồng

Doanh nghiệp Quảng Nam nợ bảo hiểm người lao động hơn 246 tỷ đồng

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam có báo cáo đến UBND tỉnh, tính đến hết tháng 5/2024, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của khối doanh nghiệp là hơn 246 tỷ đồng.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm trước ngày 1/7/2014 được xem xét cấp sổ đỏ

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm trước ngày 1/7/2014 được xem xét cấp sổ đỏ

Luật Đất đai 2024 quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm trước ngày 1/7/2014 được xem xét cấp sổ đỏ.
Xem thêm
Tăng trưởng sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành công nghệ trong nửa cuối năm 2024

Tăng trưởng sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành công nghệ trong nửa cuối năm 2024

Theo khảo sát của Vietnam Report, 100% số doanh nghiệp công nghệ đồng thuận rằng, tăng trưởng vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành này trong nửa cuối năm 2024.
Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Bám sát những diễn biến từ thị trường, triển khai đồng bộ, kịp thời những giải pháp quản trị, điều hành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nửa đầu năm 2024, có tăng trưởng so với
LPBank công bố tên thương mại mới: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

LPBank công bố tên thương mại mới: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) chính thức đổi tên thương mại là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam.
Có gì mới trong chiếc thẻ ưu đãi ẩm thực “thịnh soạn” nhất của TPBank

Có gì mới trong chiếc thẻ ưu đãi ẩm thực “thịnh soạn” nhất của TPBank

TPBank vừa ra mắt thẻ tín dụng TPBank JCB CashBack với chuỗi ưu đãi giảm giá lên tới 30% tại các nhà hàng, hoàn tiền tới 10% cho chi tiêu ẩm thực, miễn phí phòng chờ hạng thương gia tại 5 sân bay quốc tế…
TPBank liên tục lọt top trong các bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế

TPBank liên tục lọt top trong các bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế

Tiên phong theo số hóa, nỗ lực để từng trải nghiệm của khách hàng được nâng cao mỗi ngày, TPBank hái trái ngọt khi liên tục lọt top 10 trong các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế về ngân hàng uy tín và tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của khách hàng.
Đà Nẵng cho thuê 257 căn hộ nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside

Đà Nẵng cho thuê 257 căn hộ nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo cho tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội tại Chung cư nhà ở xã hội ở lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside.
The Sola Park - chốn “nghỉ dưỡng” đích thực cho cư dân

The Sola Park - chốn “nghỉ dưỡng” đích thực cho cư dân

Thiết kế không gian đầy tiện ích “từ nhà ra ngõ”, dự án “đình đám” khu vực phía Tây Hà Nội – The Sola Park sẽ mang tới cho cư dân chốn nghỉ dưỡng suốt bốn mùa.
Nguyên tắc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn để tránh mất tiền trong tài khoản

Nguyên tắc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn để tránh mất tiền trong tài khoản

Tình hình lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp, người lao động cần nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử để chủ động bảo mật dữ liệu, tài sản.
Từ 1/8/2024, người dân sẽ dễ dàng mua nhà ở xã hội hơn?

Từ 1/8/2024, người dân sẽ dễ dàng mua nhà ở xã hội hơn?

Luật Nhà ở mới có hiệu lực từ 1/8/2024 bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, một số quy định giúp người dân dễ dàng mua nhà ở xã hội.
Cần kết thúc chính sách tài khóa mở rộng, có giải pháp căn cơ hơn hỗ trợ doanh nghiệp

Cần kết thúc chính sách tài khóa mở rộng, có giải pháp căn cơ hơn hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, về lâu dài, cần các giải pháp căn cơ hơn hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, doanh nghiệp phát triển.
Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị: hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị: hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Anh Nguyễn Cửu Phúc - Chuyên viên Pháp chế Phòng Hành chính - Lao động, Công ty Thủy điện Quảng Trị được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 45 triệu đồng.
Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch “chính chủ” theo Quyết định 2345

Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch “chính chủ” theo Quyết định 2345

Nhờ công nghệ đi trước, quy trình nhanh chóng được chuẩn hóa cùng hệ thống thu thập khuôn mặt của khách hàng tại mọi kênh giao dịch, TPBank là ngân hàng đầu tiên đã áp dụng 100% Quyết định 2345 (QĐ 2345) cho tất cả khách hàng từ ngày 20/6, trước ngày QĐ c
PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500

PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500

Vinh dự nằm trong Top 100 của Bảng xếp hạng, Petrovietnam Oil Corporation (Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL) xếp vị trí thứ 88 với doanh thu 4,3 tỷ USD.
Có gì trong tòa tháp resort “ở rừng view biển” đắt giá bậc nhất thành Vinh?

Có gì trong tòa tháp resort “ở rừng view biển” đắt giá bậc nhất thành Vinh?

Tòa tháp Seaview Residences với 2 tháp cao 30 tầng giữa lòng đại công viên xanh Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark sở hữu loạt tiện ích resort cùng thiết kế độc đáo, thu trọn tầm nhìn 360 độ biển, sông, núi, hồ, khu đô thị và thành phố Vinh.
Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Trong giai đoạn tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Petrovietnam kiên định với mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt chú trọng vào những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy, tăng tốc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, tài chính đồng bộ với chiến lược p
Đã đến lúc không thể không sửa đổi Luật 71

Đã đến lúc không thể không sửa đổi Luật 71

Đến nay, qua mười năm thực hiện Luật 71, chúng ta đã thấy nhiều bất cập, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, ngành nông nghiệp vẫn giữ được vai trò "bệ đỡ" của nền kinh tế. Cả đất nước phải thừa nhận.
BIC vươn lên vị trí Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam

BIC vươn lên vị trí Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam

Theo kết quả Bảng xếp hạng Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2024 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet công bố, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) giữ vị trí thứ 5 trong Top 10 công ty bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín
Nền kinh tế bạc - kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam

Nền kinh tế bạc - kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam

Nền kinh tế bạc (Silver Economy) là một thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các hoạt động kinh tế liên quan đến việc phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Cùng với sự già hóa dân số, nền kinh tế bạc ngày càng nhận được sự quan tâm của các quốc gia. Bài
Chủ tịch CEO Group ra mắt sách “Thế giới trong mắt tôi” ủng hộ bệnh nhân ung thư

Chủ tịch CEO Group ra mắt sách “Thế giới trong mắt tôi” ủng hộ bệnh nhân ung thư

Ngày 2/6, LS. TS. Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch VNREA, Chủ tịch Tập đoàn CEO đã chính thức ra mắt cuốn sách “Thế giới trong mắt tôi”.
Lọt top 10 công ty uy tín và hiệu quả, Gemadept trả thu nhập người lao động thế nào?

Lọt top 10 công ty uy tín và hiệu quả, Gemadept trả thu nhập người lao động thế nào?

Vừa qua, Vietnam Report đã công bố danh sách Top 10 của Bảng xếp hạng Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, trong đó có Công ty CP Gemadept (HOSE: GMD). Vậy người lao động làm việc cho Gamadept đang nhận thu nhập và các phúc lợi khác thế nào?
Phiên bản di động