Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng

29/05/2023 13:32 Chính sách pháp luật người lao động Trung Nghĩa
Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực TKV chỉ đạt 98,96% kế hoạch điều chỉnh giảm và riêng Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả chỉ đạt 40% kế hoạch năm; chia cổ tức tỷ lệ 5%.
Lãnh đạo Điện lực 3 nhận lương bao nhiêu năm 2022?
Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty điện lực TKV.

Sáng 29/5, Tổng công ty điện lực TKV (mã chứng khoán DTK) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng công ty điện lực TKV nhận định, năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-10 và xung đột Nga- Ucraina làm ảnh hưởng dến hoạt động xã hội và tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, việc biến động tăng cao và giá cả nguyên liệu (xăng, dầu…) cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Thị trường điện năm 2022 diễn biến rất phức tạp, một số thời điểm nhu cầu và giá điện giảm sâu. Nhu cầu huy động của thị trường giảm từ giữa tháng 5 do thời tiết mưa nhiều, các nhà máy thủy điện vận hành với công suất lớn do vậy các tổ máy thường xuyên vận hành với công suất lớn do vậy các tổ máy thường xuyên vận hành ở tải min. Hệ số phát tải các tổ máy nhiệt điện (ngoại trừ Nhiệt điện Na Dương) đều giảm 2-7%.

Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
Kết quả sản xuất kinh năm 2022 của Tổng công ty điện lực TKV (Nguồn: Tài liệu Đại hội)

Báo cáo tại Đại hội, HĐQT cho biết, sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 98,96% kế hoạch điều chỉnh giảm và riêng Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả chỉ đạt 40% kế hoạch năm. Nguyên nhân do thực hiện sửa chữa Tuabin S1 và S2 kéo dài so với kế hoạch nên làm ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất chung của Tổng công ty.

Doanh thu thực hiện đạt kế hoạch HĐQT điều chỉnh, các đơn vị đã phát huy tốt công tác chào giá và kết quả năm 2022, doanh thu đạt ở mức tương đối cao (101,8%). Lợi nhuận cao hơn kế hoạch điều chỉnh 4,26%.

Tổng công ty đánh giá, thị trường điện năm 2022 diễn biến rất phức tạp, một số thời điểm nhu cầu và giá điện giảm sâu. Nhu cầu huy động của thị trường điện giảm từ giữa tháng 5 do thời tiết mưa nhiều, các nhà máy vận hành với công suất lớn, do vậy các tổ máy thường xuyên vận hành ở tải min. Hệ số phát tải các tổ máy nhiệt điện (ngoại trừ Nhiệt điện Na Dương) đều giảm 2-7%. Một số tổ máy phải dừng dài ngày theo điều độ A0 như nhiệt điện Cao Ngạn, hiệt điện Nông Sơn, đặc biệt nhiệt điện Cẩm Phả thực hiện sửa chữa Tuabin S1 và S2 kéo dài thời gian so với kế hoạch dẫn đến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty giảm. Đánh giá cả năm thì giá thị trường thường xuyên duy trì ở mức cao, giá thị trường toàn phần bình quân đạt 1.540,5 đồng, tăng 551,8 đồng/kWh so với năm 2021 (trong đó, tăng giá CAN trung ình là 228,6 đồng, tăng giá SMP trung bình là 317,2 đồng), nguyên nhân chủ yếu do giá nhiên liệu (than, dầu) đều tăng mạnh. Trong năm, nhiều thời điểm giá SMP liên tục đạt giá trần khiến giá thị trường tháng đạt trên 1.700 đồng/kWh (tháng 3, 4, 9, 11, 12).

Riêng Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, thời gian sửa chữa kéo dài nên không tận dụng được thời điểm giá cao. Các đơn vi đã phát huy tốt công tác chào giá và kết quả năm 2022, doanh thu đạt mức tương đối cao.

Với chỉ tiêu sản lượng chưa đạt kế hoạch được giao, đạt 89,75%, tuy nhiên, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Kết quả cụ thể của công ty mẹ như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm đạt 7.160 triệu kWh (giảm 1,25% so với kế hoạch).

- Doanh thu đạt 10.984 tỷ đồng, tỷ lệ doanh thu thực hiện năm 2022 so với kế hoạch là tăng 1,8%.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 851 tỷ đồng (tăng 3,57% so với kế hoạch).

- Chia cổ tức tỷ lệ 5,5%

Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
Hiệu quả hoạt động của TKV năm 2022 (Nguồn: Tài liệu Đại hội)

Chỉ tiêu khả năng than toán nợ đến hạn nhỏ hơn 1: khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Tổng công ty mặc dù nhỏ hơn 1 nhưng vẫn lớn hơn 0,5- chưa rơi vào tình trạng doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,36 lần xuống còn 1,02 lần so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn theo kế hoạch Tập đoàn giao (Kế hoạch Tập đoàn giao năm 2022 là 1,29 lần), Tổng công ty đã tự chủ hơn về tài chính, giảm các khoản nợ phải trả.

Doanh thu 11.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 587 tỷ đồng trong năm 2023

Tổng công ty Điện lực TKV chia cổ tức 5%, công nợ với EVN ở mức 2.000 tỷ đồng
(Nguồn: Tài liệu Đại hội)

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm 8.401 triệu kWh, doanh thu 11.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 587 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 141 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch mức trả cổ tức (không bao gồm lợi nhuận năm trước để lại) lớn hơn hoặc bằng 3,5%, xây dựng trên cơ sở trích tối đa quỹ Đầu tư phát triển để có vốn đối ứng đầu tư.

Công nợ với EVN thường xuyên ở mức 2.000 tỷ đồng

Tại phần thảo luận, trước câu hỏi của Cổ đông về vấn đề sa sút của Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, HĐQT Tổng công ty cho hay, Tổng Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp như: Đưa Nhiệt điện Cẩm Phả vào diện giám sát đặc biệt; tái cơ cấu lực lượng lao động, các phòng, ban, phân xưởng theo chuẩn hóa của Tổng công ty; các hệ thống trang thiết bị xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, sửa chữa, bảo dưỡng trùng đại tư, đầu tư đổi mới; thực hiện triệt để chủ trương của Tổng công ty và thành lập các đoàn, các tổ công tác của các nhà máy trong Tổng công ty, giảm chi phí, tăng cường năng lực lãnh đạo cho Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả.

Về ý kiến Tổng công ty có mức lợi nhuận giữ lại khá cao nhưng chỉ chia cổ tức 5% trong năm 2022 mà không tăng lên khoảng 10%, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Xuân Hiệu cho hay: "Theo báo của chúng tôi, lợi nhuận giữ lại từ năm trước chuyển sang là 410 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 766 tỷ đồng . Toàn bộ lợi nhuận giữ lại của Tổng công ty nhằm mục đích dự phòng để trả lại cho EVN và cho Nhà nước khoảng 900 tỷ đồng. Đó là lý do Tổng công ty không tăng tỷ lệ chia cổ tức.

Ông Đoàn Xuân Hiệu cũng cập nhật tình trạng trả tiền điện của EVN đối với các doanh nghiệp. "Công nợ của EVN rất là mệt mỏi trong vài tháng đầu năm khi EVN chưa được tăng giá điện. Công nợ tiền điện của EVN thường xuyên ở mức trên 2.000 tỷ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, tình hình thanh toán công nợ của EVN đến nay đã được cải thiện tương đối rõ rệt.

Tổng công ty Điện lực TKV là công ty con của công ty điện nên chúng ta cũng có lợi thế trong việc thu hồi nợ của EVN", Phó Tổng Giám đốc TKV cho hay.

EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, tăng thêm 3% kể từ hôm nay EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, tăng thêm 3% kể từ hôm nay

Sau thời gian báo lỗ, EVN vừa thông báo điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân, tăng thêm 3% so với mức giá hiện ...

Chính thức phê duyệt Quy hoạch điện VIII: Bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy Chính thức phê duyệt Quy hoạch điện VIII: Bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính ...

Chân dung tân Tổng Giám đốc Điện lực EVNFinance vừa được bổ nhiệm Chân dung tân Tổng Giám đốc Điện lực EVNFinance vừa được bổ nhiệm

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã thống nhất bổ nhiệm ông Mai Danh ...

Các tin khác

Quy định mức trần giá dịch vụ hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động từ 15/5/2024

Quy định mức trần giá dịch vụ hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động từ 15/5/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Sắp tới, đây là 3 trường hợp đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ

Sắp tới, đây là 3 trường hợp đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ

Theo Luật Đất đai mới, đất không có giấy tờ đến trước ngày 1/7/2014, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ ngày 1/1/2025.
BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần

BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần.
Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai?

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai?

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, Bộ có ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định về các đối tượng bắt buộc tham gia BHYT đã được quy định tại Luật BHYT, các nghị định của Chính phủ và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đang trình Quốc hội ban hành.
Tiền đóng BHXH khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% khi cải cách tiền lương từ 1/7

Tiền đóng BHXH khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% khi cải cách tiền lương từ 1/7

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của lao động khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% so với năm 2023 khi cải cách tiền lương.
Yêu cầu nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết

Yêu cầu nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp để có giải pháp thu hút lao động quay trở lại làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Có bỏ thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Có bỏ thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Từ ngày 1/7 tới sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Hiện nay có 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo Nghị quyết 27 thì sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù. Bộ Nội vụ tính toán để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bảo lưu mức lương và thu nhập đặc thù hiện hưởng cho họ.
Hôm nay, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tháng bắt đầu được điều chỉnh

Hôm nay, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tháng bắt đầu được điều chỉnh

Thông tư điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có hiệu lực từ 15/2/2024.
Những nghị định về lao động, việc làm, tiền lương được yêu cầu hoàn thành năm 2024

Những nghị định về lao động, việc làm, tiền lương được yêu cầu hoàn thành năm 2024

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu hoàn thành xây dựng vị trí việc làm trước 31/3/2024; Nghị định quy định chế độ tiền lương mới trong tháng 5/2024; Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hạn hoàn thành trong tháng 5/2024; Nghị định về Bảo hiểm tai nạn lao động đối với lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động, hạn hoàn thành trong năm 2024,...
Người lao động được tính lương như thế nào khi công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định?

Người lao động được tính lương như thế nào khi công ty cho nghỉ Tết dài hơn quy định?

Khi cho người lao động nghỉ Tết dài hơn quy định, người sử dụng lao động và người lao động cần có thỏa thuận rõ ràng về tiền lương.
Nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân.
Quảng An 1 nợ bảo hiểm lao động 11,7 tỷ đồng, Công đoàn Đà Nẵng củng cố hồ sơ khởi kiện

Quảng An 1 nợ bảo hiểm lao động 11,7 tỷ đồng, Công đoàn Đà Nẵng củng cố hồ sơ khởi kiện

Tính đến hết 31/12/2023, Chi nhánh 2 - Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng còn số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động là 11,7 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng (LĐLĐ) đang hỗ trợ 36 người lao động hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện Công ty ra tòa, đòi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.
Giải đáp thắc mắc cho lao động về thưởng Tết, tạm ứng lương và làm thêm giờ ngày Tết

Giải đáp thắc mắc cho lao động về thưởng Tết, tạm ứng lương và làm thêm giờ ngày Tết

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã có thông tin tuyên truyền về việc thưởng Tết, làm thêm giờ và tạm ứng lương theo Bộ Luật lao động để người lao động biết.
Chính sách tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Chính sách tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Bộ LĐTB&XH xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chính sách tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp (DN).
Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán

Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán

Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu; thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Tiền lương đóng BHXH thay đổi ra sao khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7?

Tiền lương đóng BHXH thay đổi ra sao khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7?

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trong khu vực công khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 có sự thay đổi.
Xem thêm
Techcombank 3 năm liên tiếp dẫn đầu "Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất"

Techcombank 3 năm liên tiếp dẫn đầu "Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất"

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục dẫn đầu “Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán” trong 3 năm liên tiếp, theo kết quả khảo sát được CareerViet (trước đây là CareerBuilder Việt Nam) công bố thá
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Nhằm nỗ lực khơi thông dòng tín dụng, Agribank đã tăng cường các biện pháp để cung - cầu gặp nhau và triển khai theo đúng ý nghĩa của chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ở mọi nhu cầu về vốn, từ ngắn hạn tới trung, dài hạn. Theo đó, hàng nghìn tỷ đồn
Phát huy chuỗi liên kết - động lực tăng trưởng mới của Petrovietnam

Phát huy chuỗi liên kết - động lực tăng trưởng mới của Petrovietnam

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh triển khai chuỗi liên kết giá trị, liên kết các nguồn lực, phát triển hệ sinh thái nội bộ đã giúp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tăng khả năng ứng phó với tác động tiêu cực từ bên ngoài, biến thách thức thành c
Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực

Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực

Trong tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt so với tháng 12/2023 và cùng kỳ, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ
Doanh nghiệp dệt may đang bằng mọi cách giữ chân lực lượng lao động

Doanh nghiệp dệt may đang bằng mọi cách giữ chân lực lượng lao động

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết như vậy tại Hội nghị tổng kết ngành dệt may năm 2023 và đưa ra những cơ hội, thách thức trong năm 2024 do Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) tổ chức.
Vì sao hóa đơn tiền điện ở Hà Nội tăng vọt đến 2 lần?

Vì sao hóa đơn tiền điện ở Hà Nội tăng vọt đến 2 lần?

Vừa qua, nhiều khách hàng tại Hà Nội bất ngờ khi nhận hóa đơn tiền điện tăng cao, thậm chí gấp 2 lần so với các tháng trước đó.
100% sinh viên thiết kế vi mạch ra trường được các doanh nghiệp chào đón, lương khủng

100% sinh viên thiết kế vi mạch ra trường được các doanh nghiệp chào đón, lương khủng

Mức lương khởi điểm của kỹ sư thiết kế vi mạch mới khoảng 15-20 triệu đồng, nhưng nếu theo nghề 5-10 năm, lương kỹ sư ngành này cao gấp rưỡi IT (Công nghệ thông tin), lên tới 2.500-3.000 USD/tháng (60-70 triệu đồng).
Thu nhập vợ chồng không quá 15 triệu đồng/tháng là một điều kiện để mua nhà ở xã hội

Thu nhập vợ chồng không quá 15 triệu đồng/tháng là một điều kiện để mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Hà Nội uỷ quyền thẩm định giá bán nhà ở xã hội và chuyển nhượng dự án bất động sản

Hà Nội uỷ quyền thẩm định giá bán nhà ở xã hội và chuyển nhượng dự án bất động sản

UBND TP Hà Nội mới đây ban hành quyết định ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.
Người dân vui mừng khi lãi suất tiền gửi rục rịch tăng, lãi suất cho vay tiếp tục giảm

Người dân vui mừng khi lãi suất tiền gửi rục rịch tăng, lãi suất cho vay tiếp tục giảm

Trong bối cảnh mặt bằng cho vay tiếp tục có xu hướng giảm thì sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 đến nay, một số ngân hàng bất ngờ điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi ở một vài kỳ hạn.
Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 3 nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng

Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 3 nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng

Công ty Thủy điện Quảng Trị vừa phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 03 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam Thủy và Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
Khánh Hòa tăng cường hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Khánh Hòa tăng cường hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Bài toán phá bỏ "lõi nghèo" không đơn thuần cần định hướng phát triển kinh tế của địa phương và tín dụng chính sách xã hội mà quan trọng hơn là việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn của người dân.
Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Hàng nghìn tỷ đồng đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vay ưu đãi bằng việc giảm lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ, cho vay mới... Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khủng hoảng, phục hồi
BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2023

BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2023

Ngày 6/1/2024, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) diễn ra tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được trao tặng Cờ đơn vị đứng đầu khố
Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 9/1/2023, CEO Group long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Đoàn Văn Bình và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 Tập đoàn CEO.
Công ty Cổ phần Traenco Quốc tế có uy tín để chọn đi xuất khẩu lao động?

Công ty Cổ phần Traenco Quốc tế có uy tín để chọn đi xuất khẩu lao động?

Với mục đích cung cấp thông tin cho người lao động về các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động được cấp phép hoạt động trên cả nước, Nhịp sống Doanh nghiệp sẽ có các bài viết phác họa rõ chân dung các doanh nghiệp.
Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành Công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải” thu hút hàng trăm lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến từ các bộ, ngành, địa phương và đại diện các Hiệp hội bất động sản, nhà thầu x
Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Trong quý III/2023 CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã CK: NVL) bất ngờ báo lãi 137 tỷ đồng sau 2 quý lỗ liên tiếp. Mặc dù vậy, nhiều thành viên trong HĐQT Novaland lại không nhận lương, trong đó có cả chủ tịch Bùi Thành Nhơn.
Phiên bản di động