Bổ sung, làm mới các động lực đối với lực lượng sản xuất của PVN- góc nhìn từ thực tiễn

12/03/2024 11:23 Chuyện Công ty tôi TS. Nguyễn Thành Hưởng
“Quản trị biến động; bổ sung động lực mới; làm mới động lực cũ” đang là phương châm để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) “tạo nguồn năng lượng mới”, tiếp tục “vươn tới những đỉnh cao” trong cả mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt và mục tiêu dài hạn phát triển thành “Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực, có vị thế trên trường quốc tế”.
ADB và PVN thiết lập quan hệ đối tác thúc đẩy phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam
Bổ sung, làm mới các động lực đối với lực lượng sản xuất của PVN- góc nhìn từ thực tiễn

Ký kết liên kết chuỗi giữa các đơn vị là động lực phát triển của PVN

Xét về các khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn, phương châm này chính là sự bổ sung những nội dung mới và phát triển chất lượng các yếu tố trong phương thức sản xuất cả về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, phù hợp với yêu cầu khách quan của thực tiễn trong môi trường thách thức và biến động như hiện nay.

Thế giới đang chứng kiến những biến đổi khó lường với tốc lực nhanh, mạnh, có tác động sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực với quy mô toàn cầu. Thích ứng với thay đổi, quản trị biến động để xác định và quản lý các rủi ro cũng như tìm kiếm và khai thác các cơ hội là yêu cầu tự thể mang tính khách quan cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp quy mô lớn, có ảnh hưởng của “lời nguyền tài nguyên”, tức chịu chi phối của các động lực, nguồn lực truyền thống, thì mức độ linh hoạt trong chuyển đổi trạng thái là vấn đề quan trọng.

BỔ SUNG, LÀM MỚI CÁC ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA PVN

Trước hết, xét về lực lượng sản xuất, chính là toàn bộ năng lực thực tiễn dùng trong sản xuất của xã hội ở các thời kỳ nhất định, là cái “cốt lõi của nền sản xuất”. Về mặt cấu trúc, lực lượng sản xuất bao gồm những tư liệu sản xuất và sức lao động dùng cho sản xuất. Tư liệu sản xuất bao gồm các công cụ lao động và đối tượng lao động. Vậy, bổ sung động lực mới đối với lực lượng sản xuất sẽ bao gồm: (i) Công cụ lao động mới; (ii) Đối tượng lao động mới; và (iii) Nguồn lực lao động mới. Trên quan điểm này, lãnh đạo PVN đã cụ thể hóa bằng các mục tiêu và chương trình hành động cụ thể, trong đó có thể kể đến như:

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến công cụ lao động

Trên phạm vi thế giới, lực lượng sản xuất nói chung và tư liệu sản xuất nói riêng đang có những thay đổi rất nhanh với các công nghệ mới. Tại Việt Nam cũng đang thay đổi theo xu thế nói trên. PVN được đánh giá là tiên phong trong triển khai và áp dụng các công nghệ mới, thông minh theo hướng hiện đại dựa trên nền tảng số theo chiến lược và lộ trình chuyển đổi số đã được phê duyệt bao trùm hoạt động SXKD của PVN nhằm “hỗ trợ và thúc đẩy quá trình dịch chuyển mô hình kinh doanh, tối ưu phương thức hoạt động và nâng cao năng lực quản trị vận hành trên toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”.

Ví dụ trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác, áp dụng các công cụ, công nghệ mới để phân tích trạng thái mỏ, xây dựng các kịch bản, tăng cường hiệu quả quản lý mỏ, nâng cao chất lượng giếng khoan, gia tăng hệ số thu hồi. Đặc biệt là trên cơ sở các thành tựu vừa qua, tiếp tục rút kinh nghiệm, quy trình hóa để rút ngắn thời gian đưa các phát hiện, các giếng thăm dò vào khai thác, biến những vấn đề chưa khả thi thành khả thi, tiềm năng thành hiện thực; cũng như áp dụng các giải pháp can thiệp giếng theo công nghệ mới dựa trên cơ sở dữ liệu lớn và trí tuệ nhận tạo AI…

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến đối tượng lao động

Đẩy nhanh việc triển khai các dự án trên các lĩnh vực chính theo hướng lấy lợi ích nhà nước làm trung tâm, các dự án có sự lan tỏa, tác động lớn trong chuỗi giá trị và đóng góp lớn cho nền kinh tế - xã hội, đảm bảo nền tảng cho mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và phát triển xanh; góp phần cân đối cấu trúc giá trị trong các phân khúc và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của PVN như chuỗi dự án Lô B – Ô Môn. Bên cạnh đó là các bổ sung mới đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng như các nghiên cứu và phát triển các dự án thu giữ, chôn lấp CO2 (ước tính 700 tỷ USD doanh thu), về điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo khác…

Trong chiến lược của mình, lãnh đạo PVN luôn nhấn mạnh đến vai trò của thị trường, coi thị trường và các vấn đề thị trường vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để bổ sung động lực trong việc bù đắp và gia tăng giá trị các lĩnh vực hoạt động của PVN; đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu phân mảnh, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy tạo nên dư thừa hoặc khan hiếm phi truyền thống. Cùng với các chuyển đổi đến từ cách mạng công nghệ và ảnh hưởng của địa chính trị - kinh tế, việc tìm kiếm và thiết lập các không gia phát triển mới, bền vững, thân thiện và xanh bao gồm mở rộng thị trường, các địa bàn hoạt động trong nước, quốc tế, và không gian số là nhu cầu khách quan và cần thiết trong nhận thức và vận dụng về vai trò và mối quan hệ của đối tượng lao động, nhằm nhất quán trong quan điểm bổ sung và làm mới các động lực phát triển.

Bổ sung, làm mới các động lực đối với lực lượng sản xuất của PVN- góc nhìn từ thực tiễn
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Mạnh Hùng giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ về các sản phẩm là động lực tăng trưởng mới

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến nguồn lực lao động

Văn kiện Đại hội XIII cũng khẳng định: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao… Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ”. Lý luận chỉ ra rằng “tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội”. Việc PVN đang nỗ lực xây dựng và phát triển hệ sinh thái theo hướng mở, một mặt vừa tạo thuận tiện tối đa cho các đơn vị và các giải pháp áp dụng để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí dựa trên chia sẻ tài nguyên chung; mặt khác các giải pháp thông minh và hệ thống công cụ, công nghệ mới theo xu thế hiện đại đã thúc đẩy và “buộc” người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, để “làm mới” bản thân. Từ đó, năng suất lao động được cải thiện. Kiến tạo môi trường thông minh sẽ tạo nên người lao động thông minh. Dĩ nhiên, khi có các hoạt động mới, bên cạnh đào tạo và tự đào tạo thì nhu cầu đặt ra là cần kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết ở các nhiệm vụ cấp bách ở các lĩnh vực ưu tiên.

BỔ SUNG, LÀM MỚI CÁC ĐỘNG LỰC VỀ QUAN HỆ SẢN XUẤT CỦA PVN

Mặt thứ hai không thể thiếu trong một phương thức sản xuất là quan hệ sản xuất. Vì vậy, cần thiết phải xem xét nội hàm và biểu hiện của việc bổ sung và làm mới các động lực trên khía cạnh quan hệ sản xuất.

Về lý luận, quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất, gồm: quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất và quan hệ trong phân phối các yếu tố của quá trình sản xuất. Quan hệ sản xuất biến đổi cùng với sự phát triển của con người, xã hội. Sự đổi mới công nghệ có thể cách mạng hóa cách thức sản xuất, làm thay đổi cả mô hình kinh doanh và mối liên kết giữa các lao động.

Trong sản xuất kinh doanh, bối cảnh biến đổi hiện nay với rất nhiều rủi ro có quy mô toàn cầu như thời tiết cực đoan, phân cực chính trị xã hội, gián đoạn chuỗi cung ứng, suy thoái kinh tế, an ninh mạng,… sẽ làm thay đổi cách mà doanh nghiệp và tổ chức quản lý sản xuất và hệ tài nguyên. Nhận thức rõ và thích ứng kịp thời với các thay đổi này là cốt lõi của quản trị biến động nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh. Nói bổ sung và làm mới các động lực trong quan hệ sản xuất chính là xác định và thực thi giải pháp để bổ sung, làm mới liên quan đến ba mối quan hệ lớn nói trên.

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất

Sở hữu tư liệu sản xuất là một khía cạnh của xã hội giữa con người và con người trong việc thống nhất tài nguyên và cải cách xã hội thông qua việc sở hữu và kiểm soát các tư liệu sản xuất trong xã hội. Hiện nay, PVN đang nỗ lực triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, như đã đề cập, việc hình thành và phát triển hệ sinh thái sản xuất kinh doanh của PVN cùng với chiến lược chuyển đổi số sẽ tạo điều kiện để gia tăng hiệu quả khai thác tư liệu sản xuất sở hữu bởi các chủ thể khác nhau cho các đơn vị và cả tập đoàn, tiết giảm nguồn vốn, thời gian; làm tăng mức lợi nhuận và doanh thu trên từng đơn vị vốn và tài sản cũng như năng suất lao động. Đồng thời sẽ thúc đẩy sự hợp tác mới để giải quyết các thách thức đang gia tăng, khai thác sức sáng tạo và đổi mới, các ứng dụng trong nghiên cứu triển khai, cũng như các mô hình, giao thức trong quản lý, điều hành. Điều này thể hiện rõ nét khi PVN nhận diện, xác lập các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong hệ sinh thái nhằm triển khai các mục tiêu kép trong cả ngắn hạn để bù đắp giá trị và chiến lược dài hạn nhằm phát triển bền vững. Như vậy, việc tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh trong hệ thống văn bản quy phạm, cấu trúc mô hình đảm bảo sự phù hợp với bối cảnh và mục tiêu là cần thiết.

Bổ sung, làm mới các động lực đối với lực lượng sản xuất của PVN- góc nhìn từ thực tiễn
Chuỗi dự án Lô B chính thức khởi động sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho quốc gia

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến quan hệ quản lý, điều hành

Đây là yếu tố quan trọng, có vai trò quyết định đối với thành công của một doanh nghiệp. Quan hệ quản lý sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Do đó, việc quản lý sản xuất được xem xét một cách cẩn thận và thường đòi hỏi sự thống nhất và tối ưu hóa để đảm bảo sự phát triển cũng như thành công trong lĩnh vực sản xuất. Lực lượng sản xuất, điều kiện và các mục tiêu thay đổi yêu cầu phải có thay đổi đối với quan hệ trong quản trị điều hành.

Thứ nhất, các động lực được bổ sung mới và (hoặc) tái tạo, làm mới trong mối quan hệ này chính là nguồn kích hoạt, mức giải phóng lực lượng sản xuất đang phát triển, nhất là các công cụ, giải pháp đang thay đổi chóng mặt như hiện nay.

Thứ hai là khả năng chuyển đổi trực tiếp thành động lực. Trong đó, có thể kể đến các động lực về thể chế theo từng lĩnh vực. Đối với PVN là các lĩnh vực trọng yếu, cũng là các khối sản xuất kinh doanh chính như tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (E&P), công nghiệp khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, công nghiệp lọc hóa dầu và lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Trong thời gian qua, những vấn đề về thể chế đã được PVN đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ ưu tiên và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như hệ thống quy phạm pháp luật đối với hoạt động dầu khi, như Luật Dầu khí mới đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2023. Tuy vậy, với đặc điểm và quy mô của một tập đoàn như PVN, lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo rà soát, chủ động kiến nghị để bổ sung, điều chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan đến từng lĩnh vực nhằm bổ sung, tạo động lực mới cho mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững, vì lợi ích quốc gia và dân tộc. Mặt nữa là quyết tâm biến văn hóa vừa là nền tảng vừa trở thành động lực quan trọng, nâng tầm văn hóa và giá trị đóng góp của văn hóa trong hệ giá trị PetroVietnam.

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến quan hệ phân phối kết quả

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là các động lực liên quan đến mối quan hệ phân phối. Về cơ sở lý luận, quan hệ phân phối sản phẩm lao động là một sự đảm bảo thành quả của lao động được chia sẻ và tiếp tục tham gia vào chu trình tái sản xuất. Nếu thực hiện tốt, quá trình này sẽ là động lực cho phát triển; ngược lại, nó có thể gây ra sự trì trệ trong quá trình sản xuất và gây cản trở cho sự phát triển của chính doanh nghiệp.

Mối quan hệ này tác động với các mối quan hệ đã nêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong quá trình tái sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Thông điệp của lãnh đạo PVN là tiếp tục rà soát quy định, đảm bảo thu nhập song hành với tăng trưởng; phúc lợi chính đáng, công bằng của người lao động là một trong những mục tiêu quan trọng của PVN.

Với cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai cho thấy PVN đang chủ động triển khai làm mới, bổ sung các động lực, sản phẩm mới; đánh giá kết quả cụ thể, lượng hóa giá trị từng động lực, sản phẩm, dịch vụ. Người lao động dầu khí tin tưởng với cách tiếp cận khoa học, phương châm phù hợp với bối cảnh hoạt động để quản trị biến động, tiếp tục vượt qua các thách thức, cùng cả nước "tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" như nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạo khí thế mới, động lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bổ sung, làm mới các động lực đối với lực lượng sản xuất của PVN- góc nhìn từ thực tiễn
Chuyến tàu LNG đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam, mở ra một bước tiến mới cho quá trình chuyển dịch năng lượng
ADB và PVN thiết lập quan hệ đối tác thúc đẩy phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam ADB và PVN thiết lập quan hệ đối tác thúc đẩy phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam

Bản ghi nhớ đạt nền móng cho các hoạt động hợp tác giữa PVN và ADB bao gồm các lĩnh vực như chiến lược và ...

Các tin khác

Giọt nước mắt của cô giáo Thèn Phùng

Giọt nước mắt của cô giáo Thèn Phùng

Buổi sáng trên đường đến điểm trường Thèn Phùng - một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, trời bỗng đổ mưa như trút. Giông lốc giật mạnh khiến nhiều mái nhà và cây cối đổ ra giữa đường. Ngôi trường nhỏ xíu đã đượm màu sương gió như run rẩy trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Nhưng trong lớp học ấy, 47 em bé mầm non vẫn cùng cô giáo của mình bắt đầu một ngày đến lớp.
Công đoàn EVN: Người lao động và 117 "cống hiến" được xướng tên

Công đoàn EVN: Người lao động và 117 "cống hiến" được xướng tên

Thành tích đạt được của 117 cá nhân đại diện cho các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được biểu dương cũng là kết quả của việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời cũng là kết quả của việc triển khai thực hiện chương trình Nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên công đoàn và người lao động.
Người trẻ sành điệu cùng sứ mệnh sống xanh

Người trẻ sành điệu cùng sứ mệnh sống xanh

Hàng năm, những bạn trẻ sành điệu trên khắp thế giới đều hưởng ứng nhiệt tình ngày trái đất với vô vàn những hoạt động vui tươi và ý nghĩa từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Trong ngày Trái đất năm nay, Kiehl’s cũng khởi động hàng loạt hoạt động xanh trên toàn cầu cho các tín đồ làm đẹp để giới thiệu và khuyến khích phong cách sống xanh qua các giải pháp tái sử dụng và tái chế bao bì.
Tiếp tục đồng hành cùng VPBank Hanoi International Marathon, ANTA đem đến bất ngờ gì?

Tiếp tục đồng hành cùng VPBank Hanoi International Marathon, ANTA đem đến bất ngờ gì?

Đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ các vận động viên ở mùa giải 2023, ANTA Sports Vietnam sẽ tiếp tục là nhà tài trợ Kim cương của giải chạy VPBank Hanoi International Marathon 2024 (VPIM 2024). Theo đó, ANTA sẽ tài trợ độc quyền toàn bộ hơn 15.000 áo đấu chuyên nghiệp.
SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên

SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, SHB đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, trong đó có trao tặng các phần quà tới cựu chiến binh và tài trợ 2 công trình lớp học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng.
Nhân viên Agribank kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng 3,2 tỷ đồng

Nhân viên Agribank kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng 3,2 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Bình Thuận mới đây thông tin, Công an thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hàm Thuận Bắc ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.
VPBank triển khai chương trình thiện nguyện "Giao dịch VPBank - Ươm mầm thịnh vượng"

VPBank triển khai chương trình thiện nguyện "Giao dịch VPBank - Ươm mầm thịnh vượng"

VPBank sẽ trích ra số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng từ mỗi sổ tiết kiệm mở mới hoặc giao dịch trên VPBank NEO (thỏa mãn điều kiện) để đóng góp vào Quỹ Tấm lòng Việt, cùng chương trình Cặp lá yêu thương nối dài ước mơ tới trường cho các em nhỏ vùng cao.
CEO Group - doanh nghiệp đầu tiên dựng tượng tôn vinh người lao động tại các công trình

CEO Group - doanh nghiệp đầu tiên dựng tượng tôn vinh người lao động tại các công trình

“Chúng tôi luôn biết ơn các nhà quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân, người lao động – những con người bình dị đã và đang làm việc ngày đêm, dưới ánh trăng sao, trong mưa giông và nắng lửa để trực tiếp kiến tạo những công trình cho đất nước”, Chủ tịch Tập đoàn CEO Đoàn Văn Bình xúc động chia sẻ với PV Lao Động và Công đoàn về những cống hiến của công nhân, người lao động tại các công trình của CEO và các công trình xây dựng trên khắp đất nước.
Một doanh nghiệp thủy hải sản lớn có nguy cơ hàng trăm người lao động sẽ mất việc làm

Một doanh nghiệp thủy hải sản lớn có nguy cơ hàng trăm người lao động sẽ mất việc làm

Theo dự thảo báo cáo gửi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (mã APT, trụ sở ở Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM) công bố, nguy cơ hàng trăm người lao động sẽ mất công ăn việc làm gây bất ổn xã hội nếu không có giải pháp tài chính phù hợp thời gian tới.
Chân dung TNG LAND vừa khởi công xây nhà ở xã hội đáp ứng cho gần 800 người lao động

Chân dung TNG LAND vừa khởi công xây nhà ở xã hội đáp ứng cho gần 800 người lao động

TNG LAND thành lập tháng 6/2022, trụ sở ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là công ty con của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG). TNG LAND vừa khởi công Dự án nhà ở xã hội – Khu dân cư Đại Thắng xây dựng 395 căn nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu công nhân, người lao động trên địa bàn.
Người lao động bất động sản Phát Đạt nhận lương trung bình hơn 21 triệu đồng/tháng

Người lao động bất động sản Phát Đạt nhận lương trung bình hơn 21 triệu đồng/tháng

Theo Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) tính đến cuối năm 2023, tiền lương trung bình của người lao động (NLĐ) tại PDR vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp tình hình khó khăn. Theo đó, mức lương trung bình ghi nhận tăng từ 20,49 triệu đồng/tháng lên 21,03 triệu đồng/tháng.
Thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản: Chuyện cũ mà không cũ

Thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản: Chuyện cũ mà không cũ

Bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, nhiều khách hàng đã “vô thức” mở tài khoản ngân hàng, sau đó huy động người thân, bạn bè gửi vào với số tiền vô cùng lớn và chuyển đi cho các đối tượng lừa đảo. Khi nhận ra thì mọi việc đã quá muộn.
Người lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa có thu nhập bình quân 20,7 triệu đồng/tháng

Người lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa có thu nhập bình quân 20,7 triệu đồng/tháng

Năm 2023, Công ty CP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa (mã SKV) đã đảm bảo việc làm, tiền lương và phúc lợi cho gần 1.200 lao động. Người lao động có thu nhập bình quân 20,7 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 108% so với năm 2022.
Agribank phát động "Tuần lễ văn hóa" chào mừng kỷ niệm 36 năm thành lập

Agribank phát động "Tuần lễ văn hóa" chào mừng kỷ niệm 36 năm thành lập

Hướng đến kỷ niệm 36 năm thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (26/3/1988 - 26/3/2024), với mục đích tăng cường hoạt động kết nối nội bộ và truyền tải các giá trị văn hoá tốt đẹp của Agribank tới cộng đồng, Agribank phát động "Tuần lễ văn hóa" dành cho toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống Agribank, bắt đầu từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 29/3/2024.
Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

“Với tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới”, tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.
Công ty Cổ phần Traenco Quốc tế có uy tín để chọn đi xuất khẩu lao động?

Công ty Cổ phần Traenco Quốc tế có uy tín để chọn đi xuất khẩu lao động?

Với mục đích cung cấp thông tin cho người lao động về các doanh nghiệp có dịch vụ xuất khẩu lao động được cấp phép hoạt động trên cả nước, Nhịp sống Doanh nghiệp/Tạp chí Lao động và Công đoàn sẽ có các bài viết phác họa rõ chân dung về các doanh nghiệp để người lao động biết, có nhu cầu lựa chọn doanh nghiệp uy tín, chất lượng đi xuất khẩu lao động. Trong bài viết ngày hôm nay, phóng viên sẽ phác họa chân dung về Công ty Cổ phần Traenco Quốc tế.
Quảng An 1 nợ bảo hiểm lao động 11,7 tỷ đồng, Công đoàn Đà Nẵng củng cố hồ sơ khởi kiện

Quảng An 1 nợ bảo hiểm lao động 11,7 tỷ đồng, Công đoàn Đà Nẵng củng cố hồ sơ khởi kiện

Tính đến hết 31/12/2023, Chi nhánh 2 - Công ty CP công nghiệp Quảng An 1 tại Đà Nẵng còn số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động là 11,7 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng (LĐLĐ) đang hỗ trợ 36 người lao động hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện Công ty ra tòa, đòi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.
Các quốc gia có biển khai thác không gian ven bờ để phát triển kinh tế như thế nào?

Các quốc gia có biển khai thác không gian ven bờ để phát triển kinh tế như thế nào?

Mới đây, chúng tôi có chuyến đi dài, đến nhiều nước trên thế giới để tìm hiểu nỗ lực phục hồi hậu Covid.
Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành Công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải” thu hút hàng trăm lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến từ các bộ, ngành, địa phương và đại diện các Hiệp hội bất động sản, nhà thầu xây dựng, tổ chức nghiên cứu quốc tế biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, ban quản lý các khu công nghiệp... tham gia trao đổi, tham luận.
Năm 2024, tâm lý người mua nhà sẽ tốt hơn, dễ xuống tiền hơn?

Năm 2024, tâm lý người mua nhà sẽ tốt hơn, dễ xuống tiền hơn?

Chuyên gia Visrating kỳ vọng, tâm lý người mua nhà và doanh số của các công ty phát triển bất động sản nhà ở niêm yết sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm 2024 khi các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ có hiệu lực.
Xem thêm
Giám đốc Công ty địa ốc Đại Toàn Thắng nợ thuế hơn 170 tỷ đồng, bị tạm hoãn xuất cảnh

Giám đốc Công ty địa ốc Đại Toàn Thắng nợ thuế hơn 170 tỷ đồng, bị tạm hoãn xuất cảnh

Ông Trần Đình Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng phát triển địa ốc Đại Toàn Thắng bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty này còn nợ 170 tỷ đồng tiền thuế.
Tăng trưởng sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành công nghệ trong nửa cuối năm 2024

Tăng trưởng sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành công nghệ trong nửa cuối năm 2024

Theo khảo sát của Vietnam Report, 100% số doanh nghiệp công nghệ đồng thuận rằng, tăng trưởng vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo của ngành này trong nửa cuối năm 2024.
Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Bám sát những diễn biến từ thị trường, triển khai đồng bộ, kịp thời những giải pháp quản trị, điều hành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nửa đầu năm 2024, có tăng trưởng so với
LPBank công bố tên thương mại mới: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

LPBank công bố tên thương mại mới: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) chính thức đổi tên thương mại là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam.
Có gì mới trong chiếc thẻ ưu đãi ẩm thực “thịnh soạn” nhất của TPBank

Có gì mới trong chiếc thẻ ưu đãi ẩm thực “thịnh soạn” nhất của TPBank

TPBank vừa ra mắt thẻ tín dụng TPBank JCB CashBack với chuỗi ưu đãi giảm giá lên tới 30% tại các nhà hàng, hoàn tiền tới 10% cho chi tiêu ẩm thực, miễn phí phòng chờ hạng thương gia tại 5 sân bay quốc tế…
Sai phạm trong khấu trừ tiền lương và huy động người lao động làm thêm giờ bị xử phạt như thế nào?

Sai phạm trong khấu trừ tiền lương và huy động người lao động làm thêm giờ bị xử phạt như thế nào?

Quy định cụ thể của pháp luật về vấn đề xử phạt sai phạm trong khấu trừ tiền lương của người lao động và huy động người lao động làm thêm giờ như thế nào?
Tỉnh táo trước chiêu trò lừa đảo tuyển dụng online "việc nhẹ - lương cao" ngày càng tinh vi

Tỉnh táo trước chiêu trò lừa đảo tuyển dụng online "việc nhẹ - lương cao" ngày càng tinh vi

Thời gian qua, dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn sập bẫy lừa đảo tuyển dụng cộng tác viên “việc nhẹ - lương cao” và bị chiếm đoạt tài sản.
Môi giới bất động sản sẽ không được hành nghề tự do từ 1/8/2024

Môi giới bất động sản sẽ không được hành nghề tự do từ 1/8/2024

Từ 1/8/2024, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được làm tự do mà phải hành nghề trong doanh nghiệp theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023.
Bổ sung quy định về tỷ lệ ngạch công chức từ ngày 15/8/2024

Bổ sung quy định về tỷ lệ ngạch công chức từ ngày 15/8/2024

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV quy định tỷ lệ ngạch công chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2024.
Cần lưu ý gì để tránh mắc bẫy lừa đảo trực tuyến liên quan đến thuế?

Cần lưu ý gì để tránh mắc bẫy lừa đảo trực tuyến liên quan đến thuế?

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao để mạo danh cán bộ, cơ quan thuế, lừa đảo đánh cắp thông tin, tài sản của người nộp thuế.
Hà Nội bổ sung 15 khu đất mới để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gần khu công nghiệp

Hà Nội bổ sung 15 khu đất mới để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gần khu công nghiệp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã rà soát, bổ sung khoảng 15 khu đất mới để xây dựng các dự án khu nhà ở xã hội tập trung (khoảng 2.000 căn hộ/khu).
Từ 1/8/2024, đặt cọc mua nhà ở hình thành trong tương lai cần lưu ý gì?

Từ 1/8/2024, đặt cọc mua nhà ở hình thành trong tương lai cần lưu ý gì?

Từ 1/8/2024, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, chủ đầu tư chỉ được thu tiền cọc mua nhà ở hình thành trong tương lai tối đa 5% so với giá bán.
Đà Nẵng cho thuê 257 căn hộ nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside

Đà Nẵng cho thuê 257 căn hộ nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo cho tiếp nhận hồ sơ thuê nhà ở xã hội tại Chung cư nhà ở xã hội ở lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside.
The Sola Park - chốn “nghỉ dưỡng” đích thực cho cư dân

The Sola Park - chốn “nghỉ dưỡng” đích thực cho cư dân

Thiết kế không gian đầy tiện ích “từ nhà ra ngõ”, dự án “đình đám” khu vực phía Tây Hà Nội – The Sola Park sẽ mang tới cho cư dân chốn nghỉ dưỡng suốt bốn mùa.
Nguyên tắc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn để tránh mất tiền trong tài khoản

Nguyên tắc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn để tránh mất tiền trong tài khoản

Tình hình lừa đảo trực tuyến ngày càng phức tạp, người lao động cần nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử để chủ động bảo mật dữ liệu, tài sản.
Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị: hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị: hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Anh Nguyễn Cửu Phúc - Chuyên viên Pháp chế Phòng Hành chính - Lao động, Công ty Thủy điện Quảng Trị được hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 45 triệu đồng.
Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch “chính chủ” theo Quyết định 2345

Ngân hàng đầu tiên đảm bảo mọi giao dịch “chính chủ” theo Quyết định 2345

Nhờ công nghệ đi trước, quy trình nhanh chóng được chuẩn hóa cùng hệ thống thu thập khuôn mặt của khách hàng tại mọi kênh giao dịch, TPBank là ngân hàng đầu tiên đã áp dụng 100% Quyết định 2345 (QĐ 2345) cho tất cả khách hàng từ ngày 20/6, trước ngày QĐ c
PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500

PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500

Vinh dự nằm trong Top 100 của Bảng xếp hạng, Petrovietnam Oil Corporation (Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL) xếp vị trí thứ 88 với doanh thu 4,3 tỷ USD.
Có gì trong tòa tháp resort “ở rừng view biển” đắt giá bậc nhất thành Vinh?

Có gì trong tòa tháp resort “ở rừng view biển” đắt giá bậc nhất thành Vinh?

Tòa tháp Seaview Residences với 2 tháp cao 30 tầng giữa lòng đại công viên xanh Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark sở hữu loạt tiện ích resort cùng thiết kế độc đáo, thu trọn tầm nhìn 360 độ biển, sông, núi, hồ, khu đô thị và thành phố Vinh.
Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Petrovietnam tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư

Trong giai đoạn tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Petrovietnam kiên định với mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt chú trọng vào những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy, tăng tốc triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, tài chính đồng bộ với chiến lược p
Phiên bản di động