Cử tri Hà Nội kiến nghị 4 vấn đề “nóng” về bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội

01/11/2023 14:15 Chất lượng đời sống người lao động Minh Nguyệt
Liên quan đến chính sách phát triển nhà ở xã hội, cử tri Thành phố Hà Nội đề cập 3 nội dung lớn, đặc biệt là vấn đề nhà ở xã hội.
Nhiều doanh nghiệp được giải ngân từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng làm nhà ở xã hội
Cử tri Hà Nội kiến nghị 4 vấn đề “nóng” về bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội
Ảnh minh hoạ

Trong kiến nghị gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Ban Dân nguyện Quốc hội, cử tri Thành phố Hà Nội cho biết: “Ngày 24/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 993/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nêu các nội dung: đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030” và “đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội”.

Liên quan đến chính sách phát triển nhà ở xã hội, cử tri Thành phố Hà Nội đề cập 3 nội dung lớn.

Cụ thể, về vấn đề nhà ở thương mại, từ năm 2014 đến nay, Chính phủ và UBND các tỉnh thành phố đã tạo quá nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Các dự án khu đô thị, chung cư thương mại phát triển bùng nổ, tuy nhiên giá bán nhà ở thương mại quá cao, nên công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và người lao động không thể mua được nhà bằng đồng lương của mình. Các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không bán được nhà dẫn đến hậu quả là thị trường bất động sản nhà ở thương mại bị “đóng băng”, hàng chục nghìn khu đô thị, chung cư thương mại, đất nền bỏ hoang, không có người ở. Tình trạng này còn kéo dài đến năm 2030.

Về vấn đề nhà ở xã hội, khoản 2 Điều 56 Luật Nhà ở 2014 quy định: hàng năm UBND các tỉnh, thành phố phải bố trí ngân sách giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng tổ chức đấu thầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Điểm c khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: doanh nghiệp có quyền sử dụng đất hợp pháp (nhà nước không phải đền bù, giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng), phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, có năng lực kinh nghiệm, có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì doanh nghiệp đó được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. Điểm đ khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định: được miễn tiền sử dụng đất khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Từ năm 2014 đến nay, rất ít UBND các tỉnh, thành phố thực hiện quy định tại Điều 56, Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, tại Hà Nội chỉ có 01 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã đưa ra quy định hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội: Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, được dành 20% tổng diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội để xây dựng nhà ở thương mại, trường hợp không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán theo giá kinh doanh thương mại.

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã bãi bỏ quy định “trường hợp không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán theo giá kinh doanh thương mại”.

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách chỉ được miễn tiền sử dụng đất.

Ngày 13/07/2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 610/QĐ- BXD công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình. Theo quy định tại phần 2, chương I, mục 1 Quyết định này, suất vốn đầu tư xây dựng nhà ở chung cư thương mại áp dụng cho công trình từ 15 đến 20 tầng là: 11.187.000 đồng/m2; suất vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dạng chung cư từ 15 đến 20 tầng là: 8.525.000 đồng/m2. Hai loại công trình đều áp dụng theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản thiết kế”, Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư, Quy chuẩn QCVN06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, nhưng suất vốn đầu tư của chung cư thương mại cao hơn 31% so với nhà ở xã hội dạng chung cư. Ngoài ra lợi nhuận của chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định tối đa là 10%.

Về đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030”. Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 quy định 10 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội bao gồm: 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này; 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập; 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cả nước có khoảng 52 triệu lao động, 42% người lao động tương đương 21,84 triệu người chưa có nhà ở. Chính phủ đưa ra Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 0

1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030”, còn 20,84 triệu lao động bao giờ mua được nhà ở xã hội

Trước những thực tế nêu trên, cử tri Nội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân nguyện Quốc hội yêu cầu Chính phủ và Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội và thông báo cho cử tri được biết 4 kiến nghị.

Thứ nhất, Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Bộ ngành ban hành sau cần đưa ra nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội hơn những quy định trước đây. Tại sao những quy định tại Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ đã bãi bỏ 02 quy định hỗ trợ đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, đó là “Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được dành 20% tổng diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội để xây dựng nhà ở thương mại và trường hợp không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng nhà ở thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán theo giá kinh doanh thương mại”. Đây là 2 quy định cơ bản nhất để hỗ trợ doanh nghiệp có thể tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội mà không bị lỗ vốn, trong khi giá thành xây dựng và giá bán nhà ở xã hội do UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt, lợi nhuận chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được quy định tối đa là 10%.

Thứ hai, tại sao Quyết định số 610/QĐ- BXD ngày 13/07/2022 của Bộ Xây dựng quy định với tiêu chuẩn xây dựng như nhau lại đưa ra 2 suất vốn đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, trong đó suất vốn đầu tư nhà ở xã hội thấp hơn 31% so với suất vốn đầu tư nhà ở thương mại trong khi lợi nhuận tối đa của đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được quy định là 10%.

Thứ ba, Điều 56 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: hàng năm UBND các tỉnh, thành phố phải bố trí ngân sách giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng, tổ chức đấu thầu xây dựng nhà ở xã hội nhưng lại không thu được tiền sử dụng đất do Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định: chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất. Việc ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ và Quyết định số 610/QĐ- BXD ngày 13/07/2022 của Bộ Xây dựng có phải nhằm mục đích không khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đây có phải là biện pháp hỗ trợ mà Chính phủ đã nhiều lần họp để đưa ra phương án giải cứu cho bất động sản tồn kho của 22 doanh nghiệp bất động sản lớn.

Thứ tư, quỹ đất, nguồn vốn ở đâu để thực hiện Đề án án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030” và bao giờ sẽ triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho 20,84 triệu lao động là công chức, viên chức loại A2, A1, A0, B, C làm việc trong các Ban của Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang và công chức, viên chức của các tỉnh, thành phố, quận, huyện đang làm việc tại trung tâm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cử tri Hà Nội kiến nghị 4 vấn đề “nóng” về bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội
Tập trung rà soát quỹ đất, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân Tập trung rà soát quỹ đất, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung phối hợp với các địa phương rà soát ...

Các tin khác

Hé lộ những ngân hàng có lãi trên 1 tỷ USD

Hé lộ những ngân hàng có lãi trên 1 tỷ USD

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, trong năm 2023 vẫn có 7 ngân hàng đạt được lợi nhuận trước thuế trên 20.000 tỷ đồng.
Yêu cầu sớm có giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng

Yêu cầu sớm có giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng

Thủ tướng đôn đốc cần sớm đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong quý I năm 2024.
Giá một căn nhà chung cư tại nội thành Hà Nội đã tăng 77% trong năm qua

Giá một căn nhà chung cư tại nội thành Hà Nội đã tăng 77% trong năm qua

Mức giá nhà chung cư tương đương 45 năm thu nhập bình quân của người lao động.
Hé mở về Nhà An Bình và 'ông lớn' đứng sau làm nhà ở cho người lao động tỉnh Lâm Đồng

Hé mở về Nhà An Bình và 'ông lớn' đứng sau làm nhà ở cho người lao động tỉnh Lâm Đồng

Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng do Công ty CP Đầu tư Nhà An Bình làm chủ đầu tư. Nhà An Bình là công ty con của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô (tiền thân của Tập đoàn Capital House).
Tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%

Tiền lương trung bình của công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%

Từ ngày 1/7/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ cao hơn khoảng 30% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).
Tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp năm 2023 tăng, ước đạt 8,5 triệu đồng/tháng

Tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp năm 2023 tăng, ước đạt 8,5 triệu đồng/tháng

Tiền lương bình quân tại các doanh nghiệp năm 2023 tăng 3% so với năm 2022, thưởng Tết năm 2024 tương đương mức thưởng Tết năm 2023.
Lâm Đồng cho Nhà An Bình kinh doanh 99 căn hộ nhà ở xã hội, lưu ý việc huy động vốn

Lâm Đồng cho Nhà An Bình kinh doanh 99 căn hộ nhà ở xã hội, lưu ý việc huy động vốn

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với 99 căn hộ ở khối chung cư nhà ở xã hội (NƠXH) 3C thuộc dự án NƠXH cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội do Công ty CP Đầu tư Nhà An Bình làm chủ đầu tư.
Yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay ngay từ những tháng đầu năm 2024

Yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay ngay từ những tháng đầu năm 2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 trước bối cảnh tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây.
Những lưu ý quan trọng cho người lao động khi quyết định mua nhà ở xã hội

Những lưu ý quan trọng cho người lao động khi quyết định mua nhà ở xã hội

Trước khi quyết định mua nhà ở xã hội (NƠXH), người lao động cần biết rằng người mua NƠXH không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở theo hợp đồng.
Chuyên gia đưa loạt kiến nghị cho cá nhân vay tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai

Chuyên gia đưa loạt kiến nghị cho cá nhân vay tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhận thấy Thông tư số 22/2023/TT-NHNN quy định về tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là nội dung cá nhân vay tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai vẫn còn những vướng mắc pháp lý.
Đà Nẵng: Hai dự án mở bán gần 200 căn nhà ở xã hội sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Đà Nẵng: Hai dự án mở bán gần 200 căn nhà ở xã hội sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người lao động có nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) có thể nộp hồ sơ đăng ký mua tại 2 dự án đã được Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho mở bán trên địa bàn.
Xem thêm
Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực

Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực

Trong tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt so với tháng 12/2023 và cùng kỳ, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ
Doanh nghiệp dệt may đang bằng mọi cách giữ chân lực lượng lao động

Doanh nghiệp dệt may đang bằng mọi cách giữ chân lực lượng lao động

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết như vậy tại Hội nghị tổng kết ngành dệt may năm 2023 và đưa ra những cơ hội, thách thức trong năm 2024 do Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) tổ chức.
VPBank & Hoa xuân ca: Dấu ấn thịnh vượng chạm đến hàng triệu trái tim

VPBank & Hoa xuân ca: Dấu ấn thịnh vượng chạm đến hàng triệu trái tim

Bên cạnh món ăn tinh thần quen thuộc Táo Quân, năm nay chương trình Tết ấn tượng gọi tên thêm Hoa xuân ca - một đại nhạc hội đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức, để lại những dấu ấn sâu sắc trong lò
Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2024 có nhiều triển vọng rực rỡ

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2024 có nhiều triển vọng rực rỡ

Bên cạnh giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ ở mức cao, bước sang đầu năm 2024, àng loạt thị trường trọng điểm vừa thông báo kế hoạch nhập khẩu gạo năm 2024. Đặc biệt, một doanh nghiệp Việt trúng thầu nhiều "gói" xuất khẩu lớn.
Công ty Yến sào Khánh Hòa không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2023

Công ty Yến sào Khánh Hòa không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2023

Năm 2023, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (mã chứng khoán SKV) có doanh thu là 2.121,1 tỷ đồng, không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu được giao là 2.150 tỷ đồng.
BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần

BHXH Việt Nam hướng dẫn giải quyết hưởng BHXH một lần

BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng BHXH một lần.
Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai?

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm những ai?

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Tiền đóng BHXH khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% khi cải cách tiền lương từ 1/7

Tiền đóng BHXH khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% khi cải cách tiền lương từ 1/7

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của lao động khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% so với năm 2023 khi cải cách tiền lương.
Yêu cầu nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết

Yêu cầu nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết.
Có bỏ thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Có bỏ thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Hiện nay có 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo Nghị quyết 27 thì sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền l
Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 3 nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng

Công ty Thủy điện Quảng Trị hỗ trợ 3 nhà tình nghĩa cho gia đình có công cách mạng

Công ty Thủy điện Quảng Trị vừa phối hợp chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 03 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam Thủy và Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
Khánh Hòa tăng cường hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Khánh Hòa tăng cường hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Bài toán phá bỏ "lõi nghèo" không đơn thuần cần định hướng phát triển kinh tế của địa phương và tín dụng chính sách xã hội mà quan trọng hơn là việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn của người dân.
Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Hàng nghìn tỷ đồng đã được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vay ưu đãi bằng việc giảm lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ, cho vay mới... Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khủng hoảng, phục hồi
BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2023

BIC hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2023

Ngày 6/1/2024, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) diễn ra tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 5 liên tiếp được trao tặng Cờ đơn vị đứng đầu khố
Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch CEO Group Đoàn Văn Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 9/1/2023, CEO Group long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Đoàn Văn Bình và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2023 Tập đoàn CEO.
Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp bàn giải pháp giảm phát thải

Hội thảo “Chuyển đổi xanh ngành Công nghiệp – Kiểm kê khí nhà kính: Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải” thu hút hàng trăm lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến từ các bộ, ngành, địa phương và đại diện các Hiệp hội bất động sản, nhà thầu x
Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn không nhận lương dù doanh nghiệp báo lãi trăm tỷ?

Trong quý III/2023 CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã CK: NVL) bất ngờ báo lãi 137 tỷ đồng sau 2 quý lỗ liên tiếp. Mặc dù vậy, nhiều thành viên trong HĐQT Novaland lại không nhận lương, trong đó có cả chủ tịch Bùi Thành Nhơn.
Phiên bản di động