Becamex IDC: Nợ lương, thưởng và phúc lợi người lao động gần 600 tỷ đồng

Becamex IDC: Nợ lương, thưởng và phúc lợi người lao động gần 600 tỷ đồng

Quý 4/2022 là một quý kinh doanh khá tồi tệ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HoSE: BCM) khi doanh thu giảm mạnh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động