Xin chờ trong giây lát...

Bảo hiểm xã hội 24h: Công ty thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội, trả tiền trực tiếp cho người lao động được không?

27/05/2024 09:24 Bản tin BHXH

Chế tài đối với công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện sẽ được hưởng những chế độ gì?

Công ty Hiền Châu nợ đóng bảo hiểm gần 1,2 tỷ đồng

Công ty Đầu tư và Xây dựng 1.5 nợ đóng bảo hiểm gần 2 phẩy 3 tỷ đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/24/13/ban-tin-so-300-00-33-18still00120240524132734.jpg

Bảo hiểm xã hội 24h: Chồng đóng BHXH, chẳng may mất khi đi làm thì người vợ được nhận những khoản tiền nào?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/22/07/a-day-with-220240522070808.png

Bảo hiểm Xã hội 24h: Nghỉ khám thai được hưởng bao nhiêu tiền bảo hiểm?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/20/06/sequence-0100-11-14-09still00320240520062235.jpg

Bảo hiểm Xã hội 24h: Để nhận lương hưu 50 triệu đồng/tháng, phải đóng BHXH hàng tháng bao nhiêu?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/05/07/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-05-luc-07315520240505073203.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Công ty Phân bón Nam Việt nợ đóng bảo hiểm xã hội hơn 918 triệu đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/03/08/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-03-luc-08415420240503084206.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Công ty Lữ Nhạc nợ bảo hiểm xã hội hơn 5,3 tỷ đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/02/08/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-02-luc-08092020240502080931.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Bất động sản Thiên Minh nợ đóng bảo hiểm xã hội 48 tháng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/052024/01/11/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-05-01-luc-11432820240501114340.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Có được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH không?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/30/09/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-30-luc-09300820240430093343.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - mã chứng khoán HBC nợ đóng bảo hiểm xã hội hơn 38 tỷ đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/29/08/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-29-luc-08172520240429081743.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí "chây ì" đóng BHXH cho người lao động

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/27/18/120240427181850.jpg?rt=20240427181852

Bảo hiểm Xã hội 24H: 3 trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/26/15/anh-bo-220240426154302.jpg?rt=20240426154304

Bảo hiểm Xã hội 24H: Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/25/15/120240425153701.jpg

Bảo hiểm Xã hội 24H: BHXH Việt Nam cảnh báo lừa đảo trúng thưởng do tham gia BHYT lâu năm

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/24/21/120240424212824.jpg?rt=20240424212826

Bảo hiểm Xã hội 24H: Có được hoàn tiền BHXH khi trùng thời gian đóng ở 2 sổ khác nhau?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/24/09/duy-32-1-120240424092236.jpg?rt=20240424092238

Bảo hiểm Xã hội 24H: CTCP Công nghiệp Xây dựng Toàn Phát nợ BHXH lên đến 152 tháng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/23/09/golf-hoarding-apr20240423092805.jpg?rt=20240423092807

Bảo hiểm Xã hội 24H: Lao động nữ 44 tuổi nghỉ hưu được không?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/22/15/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-22-luc-15350420240422153515.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là ai, mức đóng hằng tháng bao nhiêu?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/20/13/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-20-luc-13111320240420131122.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Người tham gia BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/20/13/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-20-luc-13050820240420130517.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Người tham gia BHXH tự nguyện được thụ hưởng nhiều chế độ

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/18/16/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-18-luc-16463820240418164648.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh nợ đóng bảo hiểm gần 1,9 tỷ đồng

https://nhipsongdoanhnghiep.laodongcongdoan.vn/stores/video_data/2024/042024/17/10/a-nh-ma-n-hi-nh-2024-04-17-luc-10155920240417101900.png

Bảo hiểm Xã hội 24H: 5 quyền lợi bị mất khi người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần

    Trước         Sau    
Phiên bản di động