Tag: #HPG
430 kết quả
Tự doanh bán ròng mạnh MWG
Tài chính
25/08 19:04

Tự doanh bán ròng mạnh MWG

Khối tự doanh đã thu gọn đáng kể quy mô bán ròng so với 2 phiên trước. Nếu như không có giao dịch bán ra mạnh tại MWG, thực tế, phiên hôm nay hoàn toàn có thể đã là một phiên mua ròng.